Evaluarea
fractală a
potențialelor
inteligențelor
multiple
Mai multe detalii

SESIUNI DE EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ A POTENȚIALELOR INTELIGENȚELOR MULTIPLE

Vă invităm la întâlnirea cu voi înșivă! Vă invităm să vă cunoaşteţi darurile şi să vi le onoraţi! Vă invităm într-o fascinantă explorare a universului interior uman!

Copii Indigo România împreună cu UNIVERS FRACTAL organizează sesiuni individuale de evaluare a inteligențelor multiple, ale talentelor şi aspectelor de natură energetică şi spirituală destinate atât copiilor si adolescenților cât şi adulților aflați pe calea cunoașterii și autodepășirii de sine.

După cum deja știți, termenul și semnificația “COPIL INDIGO” provine de la Nancy Ann Tappe care și-a dedicat viața și cariera studiului culorii, conștiinței, conștientiuzarea, cercetarii în clasificarea și înțelegerea trăsăturilor de personalitate în corespondență cu culorilor aurei percepute sinestezic de aceasta.

Inițial sistemul său de referință cuprindea 11 culori ierarhizate conform spectrului: magenta, roșu, roz, portocaliu, lavandă, bronz, galben, verde, albastru și violet. De asemenea, ea a văzut unele persoane care nu aveau culoare în aură, pe care îi numea „fără culoare”, ulterior a ales termenul de „cristal”. În anii 70 în urma observării apariției din ce în ce mai frecventă a unei noi culori în aura copiilor nou născuți, astfel a introdus a 12-a culoare, INDIGO, căreia i-a acordat atenție și egală demnitate în raport cu celelalte culori.

Trăsăturile de personalitate corelate de Nancy Ann Tappe culorii INDIGO sunt multiple enumăr doar câteva dintre acestea extrase din materialele date publicului: inteligenta cognitivă si emoțională ridicate, intuiție ieșită din comun datorată lucrului cu ambele emisfere cerebrale, memorie prodigioasă, alertă și dinamism, independentă, putere de afirmare, spirit justițiar, sociabilitate și lucru în echipă, creativitate dar si trăsături ca impulsivitate, lipsa supunerii, mercantilismul, deformarea realității, lipsa hărniciei sau a diplomației.

În prezent toate aceste trăsături și multe altele pot fi evaluate în mod stiintific, obiectiv, rapid și pot fi folosite în înțelegerea și, cu devoțiune, în emanciparea personalității, în ridicarea nivelului de conștiință, în evaluarea progresului individual, în manifestarea talentelor, a darurilor, în exprimarea de sine plenară, în onorarea unicității fiecăruia dintre noi.

În urma evaluării primiti un raport cu manifestarea caracteristicilor Indigo și un raport care conţine peste 100 de indicatori (itemi) împreună cu explicaţii şi semnificaţii aferente valorilor acestora.

Validitatea rezultatelor este de 0,984 Alfa-Cronbach vădind o fidelitate foarte înaltă, metoda și instrumentul fiind încadrat în clasa de sistem expert conform standardelor APA.

Structura setului de indicatori este:

 • Inteligenţa cognitivă (IQ) cu 7 sub-componente,
 • Inteligenţa Emoţională (EQ) cu 5 sub-componente,
 • Talente/Gifted (GQ) cu 10 sub-componente,
 • Inteligenţe socio-fizice (SPQ) cu 26 sub-componente,
 • Trăsături de personalitate cu 16 sub-componente şi tipologii de personalitate cu 4 sub-componente,
 • Tipologii de gândire şi cai de cunoastere accesibile cu 12 sub-componente,
 • Activitate emisfere cerebrale,
 • Dominanţă cerebrală şi categorie senzorială,
 • Compatibilitate profesională, vocaţii potențiale şi proporția temperamentală, vocațiile potențiale, vocația umbră, motivaţii, abilități, aptitudini, profil profesional, profil de activitate,
 • Indice de caracter,
 • Raport calităţi-vulnerabilităţi caracteriale,
 • Indice de oboseală,
 • Indice de transcendenţă (SQ/CQ),
 • Centri energetici si culoare aura.
RAPORT DE EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ A INTELIGENŢELOR MULTIPLE

TIPURI DE EVALUARE

RAPORT DE EVALUARE A INTELIGENȚELOR MULTIPLE

RAPORT DE EVALUARE A INTELIGENȚELOR ȘI TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE

RAPORT COMPLET DE EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ

240 RON
Durata: 30 minute
Raport 20 pagini

Programare aici
360 RON
Durata: 60 minute
Raport 36 pagini

Programare aici
480 RON
Durata: 90 minute
Raport 47 pagini

Programare aici
EVALUARE INTELIGENȚE MULTIPLE
Indicatori IQ (Inteligențe cognitive)
Inteligenţa generală, Inteligenţa vizual-spaţială, Inteligenţa practică, Inteligenţa verbală, Inteligenţa matematică, Intuiţia, Claritatea raţionamentelor
Indicatori EQ (Inteligențe emoționale)
Inteligenţa emoţională introspectivă, Inteligenţa emoţională relaţională (empatică), Imaginea de sine-confortul interior, Adaptabilitatea integrativă, Reacţia la stress
Indicatori GQ (Inteligențe gifted)
Atenţia-Alerta, Ambiţia, Abilităţi de adaptare la stress, Creativitate-Originalitate, Curiozitatea şi Interesul, Hărnicia, Judecata, Încrederea în sine, Cât de mult poţi depinde de persoana evaluată, Leadership-ul
Indicatori SPQ (Inteligențe de colaborare-echipă)
Vitalitatea, Perseverența, Autoritatea-ambiția-dinamismul, Stabilitatea emoțională, Independența-autonomia și siguranța, Rezistența la stres, Răbdarea, Afirmarea, Autocontrolul, Optimismul, Curajul, Vigilența, Responsabilitatea, Adaptabilitatea, Abilitatea vizuală, Probitatea, Capacitatea de concentrare, Gradul de empatie, Autoconservarea, Spiritul de echipă, Gradul de fairplay, Capacitatea de a lua decizii, Leadership-ul, Prudența, Atenția, Voința
Raportul Calitativ (Inteligențe personale)
Vigilenţă, Autoritate, Toleranţă relaţională, Obiectivitate, Prudenţă, Atenţie, Autoconservare, Sociabilitate, Abilitate oratorică, Decizie, Atitudine justiţiară, Voinţă, Memorie, Impulsivitate, Emotivitate, Indicele de ego
EVALUARE PATTERN COGNITIV
Diagrame emisfere cerebrale
Pattern-ul de gândire este ansamblul de instrumente specifice gândirii (subiectul gândirii), care se pot manifesta într-o anumită măsură pe douăsprezece căi de cunoaștere. El exprimă gradul de compatibilitate dintre instrumentele specifice gândirii și aspectele de fond ale căii de cunoaștere.
Tipologii de gândire
Ordinea (prioritatea) tipologilor de gândire (ex.: gândire fizic-materială, euristică, divergentă, algoritmică, rațională, analitică, topologică, sintetică, normativă, convergentă, constructivă, empirică) în patternul cognitiv al emisferelor cerebrale.
Integrare emisfere cerebrale
Ordinea (prioritatea) tipologilor de gândire în patternul cognitiv integrat.
RAPOARTE DE PERSONALITATE
Proporția temperamentală, vocațiile potențiale, vocația umbră, abilități, aptitudini, profil profesional, profil de activitate
Dominanţa cerebrală şi Categoria senzorială, Perceperea și înțelegerea lumii, Procesarea informațiilor, Comunicarea, Stocarea informației, Tipul de creativitate, Stilul de învățare, Stilul de lucru
Raport avansat de personalitate
Vocaţia de bază, Stilul comportamental, Temperamentul de bază, Proporţia generala a temperamentelor, Tendințe, Abilităţi si aptitudini, Vocaţii potenţiale, Vocaţia opusă (umbra), Profil general de activitate, Profil general alternativ, Compatibilitate profesie, Compatibilitate alternativă.
Tipologia de personalitate
Corelare cu temperamentul, caracteristici ale tipologiei de personalitate.
Raportul Eysenck
Indicatorii tip Eysenck pentru Extraversie/Introversie şi Nevrotism/Stabilitate emoțională.
Relația dintre proporția temperamentală și impulsivitate-emotivitate
Indicele de EGO
Exprimă interesul persoanei pentru aspectul propriu și în general pentru imaginea sa în familie și societate.
Bilanț calități / vulnerabilități
Relevarea disponibilității potențiale a persoanei evaluate de a-și utiliza propriile resurse într-un mod calitativ-valoric sau, dimpotrivă, într-un mod vulnerabil, persoana fiind cea care alege, prin liberul său arbitru, propria manieră comportamentală.
EVALUARE PARAMETRI ENERGETICI
Deschiderea centrilor energetici
Prezintă structura de bază a sistemului psihofiziologic uman și furnizează o imagine de ansamblu a distribuției energiei pe cei 7 centri utilizați în practica medicinei tradiționale, corelați cu harta punctelor reflexogene ale palmei.
Bilanțul energiei
Potențialele proceselor fiziologice, psihice și integrative. Preformarea integrativă furnizează date despre mecanismele psihice care au loc pe palierul fizic, emoțional și mental.
Frecvența cerebrală
Verificarea sincronizării undelor cerebrale, armonia emisferelor determinând creșterea productivității, a performanței, a eficienței, a sentimentului general de competență, a încrederii în sine și a integrității.
EVALUARE INDICATORI SPECIALI
Indicator de transcendență (Starea spirituală)
Măsura fizică, obiectivă a efectului pe care îl induce asupra ființei umane starea spirituală dobândită prin asumarea unei axiologii morale, efect manifest în plan psihofiziologic
Indicator de caracter (Valoare socială)
Caracterul se referă la elementele de conținut ale personalității, pe baza cărora omul este privit din punct de vedere al valorii sociale. Caracterul reprezintă nucleul personalității, întrucât exprimă partea sa profund individuală, dar și valoarea morală personală, el rezultând din integrarea experienței de viață a omului în anumite modalități de orientare și conduită statornică.
Indicator de oboseală (Potențialul de manifestare și actualizare)
Oboseala temporară sau cronică reduce capacitatea sistemul psihofiziologic de a accesa potențiale disponibile și de a le actualiza în manifestare.
Culoare Aură Energetică
Aura este un câmp energetic care radiază din și în jurul tuturor ființelor vii. Câmpul energetic uman este alcătuit din trei elemente: centrii energetici (cunoscuți sub denumirea sanscrită de chakre), aura și meridianele. Aura poate dezvălui adevărata identitate, personalitate, modalitatea de interacțiune cu ceilalți si modul de raportare la propria persoană. Impactul acțiunilor, gândurile și emoțiile sunt toate prezente în aură.
240 RON
Durata: 30 minute
Raport 20 pagini

Programare aici
360 RON
Durata: 60 minute
Raport 36 pagini

Programare aici
480 RON
Durata: 90 minute
Raport 47 pagini

Programare aici

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A SESIUNILOR DE EVALUARE

Locație evaluare
Locația implicită de desfășurare a evaluărilor individuale este București, iar ziua, ora și adresa vor fi stabilite în urma solicitării unei programări. Pentru societăți comerciale sau grupuri organizate de minim 8 persoane ne putem deplasa la o locație stabilită de comun acord în urma solicitării de evaluare a grupului.
Vârsta minimă
Vârsta minimă a persoanei evaluate este 7 ani. Copiii și adolescenții cu vârste mai mici de 18 ani pot fi evaluați doar însoțiți de unul dintre părinți sau de tutorele legal și doar cu acordul acestuia.
Rezultate optime
Pentru rezultate optime se recomandă ca persoana ce urmează a fi evaluată să fie odihnita și hidratată înainte de efectuarea scanării. În cadrul sesiunii de evaluare este permisă în sală prezența unei singure persoane însoțitoare.

Bonusuri și reduceri la evaluări multiple sau de grup

Pentru programarea și organizarea evaluărilor de grup sau a unor pachete de evaluări multiple (efectuate și de aceași persoană, la intervale de timp stabilite de comun acord), vă rugăm să ne contactați

Nr. Evaluari/Persoane (Tip grup)
Bonusuri la rapoartele de evaluare individuală
Reduceri Suplimentare
2 (cuplu partener-parteneră) Raport de compatibilitate matrimonială 5%
2 (relație profesională) Raport de compatibilitate profesională 5%
3 - 5 Raport de compatibilitate de grup (echipă)
Rapoarte de compatibilitate profesională (câte 2 persoane)
Rapoarte de compatibilitate matrimonială (câte 2 persoane, unde este cazul)
10%
6 - 10 15%
11 - 20 20%
21 - 30 30%
31+ 40%

CARACTERISTICI ŞI BENEFICII EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ

 • Peste 100 de indicatori cu semnificație psihologică

  Printr-o analiză fractală avansată, acești indicatori sunt asociaţi proiectiv inteligențelor fizice, emoționale, mentale si spirituale, talentelor, stilului comportamental, vocației și proporției temperamentale, abilităților, aptitudinilor și motivațiilor, respectiv, a compatibilității profesionale și a profilului de activitate compatibil, compatibilității interpersonale și de grup, etc.

 • Scanarea este foarte rapidă și complet non-invazivă

  Parametrii de interes sunt măsuraţi direct prin intermediul unui Echipament electronic și metodă pentru determinarea rapidă a profilului psihologic".

  Din perspectiva subiectului evaluat, metoda este complet non-invazivă fiziologic și/sau psihologic, realizându-se prin aplicarea palmelor pe un bioscanner pentru un timp foarte scurt (aproximativ 2 minute), ulterior realizându-se analiza fractală avansată.

 • Automatizare, precizie şi obiectivitatea evaluării

  Evaluarea fractală a indicatorilor cu semnificație psihologică este o metodă complet automată şi computerizată ce nu utilizează o interfaţă utilizator de tip "creion şi hârtie" specifice testelor standard de evaluare psihologică, ce pot conţine o doză mare de subiectivitate.

  Profilul de indicatori rezultă automat din analiza fractală avansată ce porneşte de la parametri fizici proprii ai subiectului, măsurați direct, în mod obiectiv prin intermediul interfeţei fizice a bioscanner-ului.

  Raportul rezultat plasează în mod automat indicatorii cu semnificație psihologică identificaţi pe o scală inteligentă, metoda de scanare fiind complet obiectivă, neoferind posibilitatea de a eluda subiectiv realitatea fizică a persoanei evaluate.

  Mai mult, echipamentul electronic si metoda pentru determinarea rapidă a profilului psihologic nu măsoară experiența subiectivă, ci funcțiile cerebrale ale subiectului evaluat, proiectând prin analiză fractală avansată toţi cei peste 100 de indicatori cu semnificație psihologică.

 • Compatibilitatea indicatorilor cu alte sisteme psihologice

  Raportul de analiză fractală oferă posibilitatea scalării tuturor indicatorilor cu semnificație psihologică rezultaţi, prin corelări cu scale internaționale de indicatori psihometrici.

  Astfel, specialiştii în psihologie sau resurse umane pot identifica, interpreta şi încadra corect indicatorii cu semnificație psihologică din raportul de evaluare fractală în propriul sistem de profile psihologice, prin conversia corespunzătoare a scalei de lucru.

ÎNSCRIERE EVALUARE

Completați formularul de mai jos pentru a solicita o sesiune de evaluare

Vă rugăm să citiţi cu atenţie condițiile de participare înainte de a solicita înscrierea. Click aici

  Am citit și sunt de acord cu condițiile de participare

Despre UNIVERS FRACTAL

Logo UNIVERS FRACTAL

UNIVERS FRACTAL modelează matematic soluţii de guvernanţă sustenabilă a afacerii şi management al crizelor, facilitează evaluarea şi analiza fractală a inteligenţelor multiple și a trăsăturilor de personalitate, cercetarea și proiectarea de programe, trasee educaționale pentru copii, adolescenţi şi adulţi

Madalina-Stefania (Andrei) APOSTOL

Facilitator: Mădălina-Ștefania APOSTOL

Inginer diplomat în Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor, licențiat în Teoria Fractalilor - Universitatea Politehnica Bucureşti; Cercetător și Specialist în Algebră Fractală şi Modelare Matematică a Sustenabilității - Dr. Prof. Florian Colceag; Formator în Psihopedagogie - certificat de Institutul Român de Studii si Cercetări Avansate Gifted Education (IRSCA); Consilier Dezvoltare Personală - certificat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS)