Soluții simple
la situaţii complexe
prin analiză fractală
 Despre Noi   Serviciile Noastre 

Despre UNIVERS FRACTAL

Bine ai venit. Sunt Mădălina-Ștefania Apostol, fondator al comunității UNIVERS FRACTAL. Pentru a-ți spune câteva cuvinte despre mine și despre Univers Fractal, voi începe cu următorul citat al celui care a adus omenirii fractalii, savantul Benoit Mandelbrot:

"Cel mai important lucru pe care l-am făcut este
să combin ceva esoteric cu o problemă practică ce afectează mulți oameni"

Madalina-Stefania (Andrei) APOSTOL

Din copilăria timpurie mi-am descoperit două pasiuni: matematica – principala cale de acces spre cunoaștere și interpretare și semantica cuvintelor împreună cu impactul și emanația limbajului. De-a lungul celor 40 de ani trăiți până acum, am înțeles la un nivel lăuntric, faptul că interoperabilitatea dintre Corp – Minte – Spirit este cea care ne permite să urcăm pe scara către desăvârșire, către Unitate interioară și exterioară, dimensiuni care nu pot fi separate niciodată.

Sunt Inginer diplomat în Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor și licențiată în Teoria Fractalilor la Universitatea Politehnica, Bucureşti. Dorind să mă specializez în domeniile studiate în facultate, am continuat să mă formez cu Dr. Prof. Florian Colceag, devenind Cercetător și Specialist în Algebră Fractală şi Modelare Matematică a Sustenabilității. Am obținut certificatul de Formator în Psihopedagogie la Institutul Român de Studii si Cercetări Avansate Gifted Education (IRSCA) și certificatul de Consilier Dezvoltare Personală de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS). Mi-am petrecut aproape 15 ani din cariera profesională în aria de business, management al afacerilor și marketing, ocupând funcții importante în conducerea unor companii de top din domeniul IT, acumulând experitza necesară în gestionarea unor afaceri solide și complexe.

Complementar multiplelor specializări dobândite în anii de studiu, cei 10 ani de experiență practică în consiliere și profiling mi-au hrănit capacitatea de a costrui un ansamblu structurat de servicii care susțin autocunoașterea, valorificarea potențialului și emanciparea conform naturaleții și unicității individului sau contextului. Așa a luat ființă Univers Fractal.

Am creat Univers Fractal din chemarea de a sprijini concret cât mai mulți oameni în procesul de autocunoaștere și desăvârșire. Prin acest proiect am contopit știința și spiritualitatea pentru a onora și integra principiile fractalilor prin aplicații practice și cu ajutorul unor prototipuri de instrumente inovatoare, adecvate etapelor curente din viaţa fiecărei persoane sau companii.

Univers Fractal oferă un complex de servicii unice în România, care pornesc de la o evaluare individuală detaliată, cu ajutorul unor intrumente care analizează și măsoară indicatorii amprentei identitare a fiecăruia dintre noi. În urma acestei evaluări, primești ghidul către un traseu de dezvoltare care onorează fractalul tău personal, pentru a-ți putea atinge potențialul maxim în cursul căii tale spre desăvârșire. Pe scurt, Univers Fractal susține curgerea ta cu viața și te conduce spre misiunea ta personală, ajutându-te să urmezi direcția cea mai potrivită conform "echipamentului din dotare", prin:

Fiecare om este unic. Din acest motiv, uniformizarea la care suntem supuși pentru a ne putea adapta standardelor socio-economice, educaționale și financiare ale sistemului actual, ne aruncă deseori pe un drum care nu corespunde cu pattern-ul nostru personal. Așa ajungem să ne simțim străini de propria viață, chiar de propria persoană, incapabili să progresăm sau chiar să ne menținem echilibrul psihic, profesional, spiritual și social. Această criză nu este cauzată de noi înșine ci de faptul că, din varii motive, am ajuns pe o cale care se află în conflict cu misiunea noastră personală și cu resursele existente. Mai exact, înzestrările noastre nu se află într-un raport armonios cu contextul profesional, social sau personal în care ne aflăm. Din acest motiv, evaluarea și identificarea tiparului nostru specific precum și trasarea unei hărți personalizate, conform acestor înzestrări, ne plasează pe drumul corect.

Serviciile pe care le-am dezvoltat în cadrul proiectului Univers Fractal sunt extinse și pe grupuri, firme, organizații și companii. Sunt structurate astfel încât să analizeze obiectiv și aprofundat etapa / criza în care se află afacerea sau proiectul în discuție și să indice cu acuratețe matematică soluțiile prin care se pot elimina blocajele precum și pașii cheie de urmat, astfel încât obiectivele propuse să fie atinse într-un mod facil și natural, în baza resurselor deja existente.

Cei care ne-au vizitat deja, au experimentat, știu la ce mă refer și revin regulat pentru consiliere în urma progreselor pe care le-au făcut. Lor, Universul Fractal le-a oferit beatitudinea cunoașterii și satisfacția evoluției. Ce poate fi mai minunat de atât? Așadar, îndrăznește să pășești pe calea ta. Te astept la întâlnirea cu tine însuți și la desăvârșirea ta în acest univers din care faci parte – Universul Fractal.

Îți mulțumesc,
Mădălina

Soluțiile și serviciile noastre

Guvernanţa sustenabilă a afacerii şi a crizelor prin modelare fractală
 Intră pentru detalii 

SERVICII DE MODELARE MATEMATICĂ FRACTALĂ

Modelarea fractală pe spaţiul informaţional coerent este un instrument inovator destinat managementului crizelor și guvernanței sustenabile conceput de Prof. Dr. Florian Colceag, instrument care are capacitatea de a structura informația la orice nivel.

Serviciul de modelare matematică fractală oferit de Univers Fractal se realizează în baza unui interviu calitativ cu persoana sau reprezentantul afacerii aflate în criză. În urma interviului și analizei, se generează un raport care prezintă erorile din modul de operare neconstructiv și nesustenabil care a dus la blocajele pe care se fundamentează criza curentă. De asemenea, prin revelarea resurselor existente, adoptarea valorilor și a unui proces sustenabil, se prezintă măsurile necesare atingerii obiectivului.

Este un instrument eficient în managementul crizelor unei afaceri dar și în soluționarea crizelor personale. Această metodă generează identificarea și activarea competențelor necesare în luarea deciziilor, corectarea și prevenirea unor eventuale viitoare crize.

Obiectivul principal al procesului de modelare este satisfacerea în mod sustenabil a unei nevoi acute (criză) prin reliefarea, conectarea și utilizarea resurselor unui individ sau a unui grup, fără a le epuiza.

Modelarea fractală este o metodă ce aparține transdisciplinarităţii care măreşte capacitatea de înțelegere a proceselor și fenomenelor în cadrul unui univers informațional cum este mintea umană. Are în structura sa principiul triangulaţiei, teorii ale ştiinţelor complexităţii, fractali algebrici, categorii semantice, sisteme disipative, automatizări, cibernetică ş.a., ceea ce îi permite să opereze pe sisteme complexe, dinamice așa cum este ființa umană, societatea și ceea ce ea generează.

Aplicarea acestor științe pe interacțiunile dintre nevoile subiectului şi ofertele contextului permite identificarea, analizarea și interconectarea gândirii cantitative cu cea calitativă. Acest lucru activează posibilitatea subiectului de a accesa și aplica soluțiile pentru crizele cu care se confruntă – soluții eliberatoare de blocaje ce ajută la înlocuirea condiționărilor disfunționale, deschizând astfel orizonturi și oportunități noi de cunoaștere și dezvoltare.

Teoria fractalilor algebrici are o largă aplicabilitate în gestionarea crizelor și situațiilor complexe.

Până în prezent, modelarea matematică fractală și-a dovedit aplicabilitatea și utilitatea la nivel individual, de grup (organizații), dar şi la nivel național și internațional prin proiecte de anvergură coordonate de Prof. Dr. Florian Colceag. Aceste proiecte vin să răspundă crizelor curente cu care ne confruntăm local și global.

Domeniile de guvernanță sustenabilă prin modelare fractală sunt diverse, de la educație, economie, ecologie, afaceri/business, tehnologie și politică. Pentru mai multe detalii, click aici.

Aspectele metodologiei și procesului pot fi enunțate chiar cu ajutorul cuvintelor savantului Albert Einstein:

"Problemele importante cu care ne confruntăm azi nu pot fi rezolvate la acelaşi nivel de gândire la care eram atunci când le-am provocat"
"Criza este cea mai binecuvântată situație care poate apare pentru țări și persoane, pentru că ea atrage după sine progrese"
"Cine atribuie crizei eșecul își amenință propriul talent și respectă mai mult problemele decât soluțiile"
"În perioada crizei se nasc invențiile, descoperirile și marile strategii. Cine depășește criza se depășește pe sine însuși, fără a rămâne "depășit"

Beneficiile modelărilor matematice fractale:

 • înțelegerea și soluționarea crizelor personale: incoerența vocațională (dezorientare în carieră), slaba valorizare profesională, disonanța existențială (personal, familial, social), blocaje generate de traume/pierderi, incapacitatea de a avea un partener de viață/colaboratori/prieteni, conjuncturi sociale distructive, conflicte interpersonale (familiale sau la locul de muncă), insecuritatea financiară, crize profesionale sau sociale punctuale.
 • soluționarea crizelor organizaționale: viziune, misiune, strategie, implementare inconsistențe și inadecvate contextului și resurselor, lipsa flow-ului în organizație, insuficiența vânzărilor, lipsa sustenabilitații financiare, proiecte noi neprofitabile/blocate, extindere incoerentă, dezvoltare asimetrică, lidership inadecvat, organigramă lipsită de agilitate, lipsa direcțiilor sustenabile, politici de personal distructive, decizii investiționale neasumate, pierderi globale la nivel de piață sau la nivel local, șamd.

Tarif: 350 RON / oră

Durata modelare: minim 1 oră
Servicii suplimentare de suport post modelare: 350 RON / oră

Condiții de desfășurare a sesiunilor de modelare:

 • Locație modelare: Online sau la o locație prestabilită. Ziua, ora și adresa vor fi stabilite în urma solicitării unei programări. Pentru societăți comerciale sau grupuri organizate ne putem deplasa la o locație stabilită de comun acord în urma solicitării de modelare a grupului.
 • Rezultate optime: Aplicantul sau grupul de aplicanţi să işi conştientizeze nevoia aflată în analiză şi să se concentreze să raspundă onest şi coerent la întrebările adresate. Raportul oferit în urma modelării prezintă modul de operare sustenabil și direcțiile de ieșire din criză, de dezvoltare și de satisfacere a nevoilor modelate, acestea fiind realizabile numai prin adoptarea valorilor, convingerilor și măsurilor relevate. Raportul de modelare matematică fractală Univers Fractal orientează aplicantul, însă nu răspunde de punerea în aplicare, de calitatea și cantitatea desfășurării activităților evidențiate în raport. Acestea intră în atribuțiile aplicantului.
Evaluare
și analiză
fractală a
inteligențelor
multiple
 Intră pentru detalii 

SERVICII DE EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ A INTELIGENȚELOR MULTIPLE

Univers Fractal facilitează în mod științific, obiectiv și rapid evaluarea individuală a inteligențelor multiple, a trăsăturilor de personalitate, raportul complet de evaluare conținând peste 100 de indicatori cu semnificație psihologică și intelectuală.

Evaluarea oferă maxim de obiectivitate, este 100% electronică (computerizată), non-invazivă (scanner palme) și foarte rapidă (5 minute), fiind realizată cu ajutorul unui "Echipament electronic și metodă pentru determinarea rapidă a profilului psihologic"* cu licență prototip de la Psychometric Systems. S.A.

Rezultatele au o fidelitate foarte înaltă (coeficient 0,984 Alfa-Cronbach), metoda și instrumentul de evaluare fiind încadrate în clasa de sistem expert conform standardelor APA. În urma evaluării complete primiți un raport care conţine peste 100 de indicatori împreună cu explicaţii şi semnificaţii aferente valorilor acestora. De asemenea, raportul de evaluare oferă compatibilitatea indicatorilor cu alte sisteme psihologice.

* Mai multe detalii despre tehnologia utilizată în evaluare se regăsesc în cartea "Sistem psihometric integrat de evaluare complementara", autor Dr. Ing. Dumitru Grigore, inventatorul sistemului MindMi™. Conceptul "Inteligențe Fractale" a fost dezvoltat de către Dr. Ing. Dumitru Grigore, mai multe detalii putându-se afla din cartea "Inteligențele fractale: O abordare originală a inteligenței umane din perspectivă interdisciplinară prin utilizarea unui model fractal implementat ... un brevet de invenție." Structura, denumirile, descrierile și metoda de calcul a indicatorilor prezentați mai jos și în rapoartele de evaluare sunt proprietatea intelectuală a Psychometric Systems.
RAPORT DE EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ A INTELIGENŢELOR MULTIPLE

Raportul de evaluare împreună cu serviciul suport de analiză fractală și îndrumare servește drept ghid personal și ajută la:

 • Descoperirea inteligențelor multiple individuale și a căilor de cunoaștere accesibile cu o valoare incontestabilă în cadrul procesului de dezvoltare personală și profesională. Fiecare dintre noi suntem un complex unic de abilitați și talente iar capacitatea de memorare sau logica nu sunt singurele elemente care ne definesc, acesta fiind un criteriu limitativ pentru potențialul nostru.
 • Descoperirea și îmbrățișarea propriei complexități și a adevăratului potențial nativ. Fie că discutăm despre adulți, adolescenți, copii sau părinții acestora, prin intermediul serviciului de evaluare, ei se vor bucura să-și identifice abilitățile, să realizeze cât de înzestrați sunt, câte pot realiza, atât în plan personal cât și profesional, și cum își pot valorifica potențialul în mod sustenabil.
 • Orientarea către un traseu educațional adecvat, către o carieră potrivită, prolifică profilului fizic, emoțional, mental, spiritual.
 • Clarificarea și înțelegerea din partea părinților a motivelor și mecanismelor pentru care copilul nu răspunde anumitor abordări educaționale, prin relevarea tipologiei sale native și orientarea către contextului hrănitor acelei tipologii. Astfel, așteptările nerezonabile, credințele limitative și imaginile necorespunzătoare proiectate adesea de cei din jur asupra aplicantului sunt diminuate, făcând loc autenticității, adecvării și satisfacției actului educațional. De exemplu prin această evaluare obiectivă, formatorii înțeleg de ce așteptările și eforturile lor nu își găsesc răspuns în competențe, atitudini, comportamente, abilități ale copilului. Prin urmare, pot începe să hrănească educațional corect și coerent copilul, în armonie cu potențialul și înclinațiile sale native.
 • În urma antrenamentelor recomandate de facilitator se poate obține diminuarea și chiar eradicarea conflictelor interne și a manifestărilor acestora (stări de tensiune și stres, comportamente incoerente, atitudini inadecvate contextelor, anxietate sau plictiseala, ș.a.).
 • Regăsirea propriei puteri interioare, a stimei de sine și recăpătarea încrederii, ceea ce permite acceptarea de noi provocări în toate aspectele vieții – personal, social, profesional, ș.a.

TESTIMONIALE

 • Consider că sunt foarte norocoasă pentru că am avut posibilitatea de a beneficia de această metodă.

  Am fost interesată de autocunoaștere timp îndelungat, dar acum am obținut o imagine mult mai clară și foarte detaliată. Toți parametrii și corelațiile analizate sunt extrem de utile pentru identificarea punctelor forte, dar și a zonelor unde ar fi necesare unele reglaje pentru o performanță crescută și, de asemenea, o viață echilibrată.

  De o foarte mare importanță este discuția avută după evaluare, primind explicații, dar și sugestii, despre cum putem folosi corect informația primită.

  Am obținut confirmarea că anumite aspecte despre propria persoană le-am identificat corect de-a lungul anilor, dar au fost și elemente care m-au surprins și mi-au dat noi direcții de lucru în viitor, ceea ce a declanșat o mare bucurie și entuziasm referitor la ce aș putea realiza în viață.

  Această experiență a venit ca un catalizator pentru încrederea și motivația de care aveam nevoie pentru a-mi continua drumul.

  Nu doar că recomand această metodă de evaluare celor interesați de dezvoltare proprie, dar cred că ar fi atât de necesară în viețile multor oameni...

  • Diana Vlad
  • Terapeut Bowen și ILF Neurofeedback
 • Rapoartele complexe mi-au oferit o perspectiva diferita de a ma vedea si de a-mi intelege copiii si raporturile dintre noi. Am aflat cum ii pot sustine mai bine in toate activitatile lor! Va recomand cu incredere!

  • Mirela Băniță
 • Informațiile obținute prin această metodă sunt clare, obiective și extrem de utile. Poți observa cu ușurință punctele forte, punctele unde trebuie lucrat sau dificultățile. Este o cale foarte utilă atât pentru adulți, în vederea eficientizării vieții, cât și pentru copii, pentru a le vedea din timp talentele, calitățile, dar și contextele care reprezintă provocări pentru ei.

  Iar rapoartele de compatibilitate ne ajută pe noi ca părinți, în calitate de parteneri, ne furnizează indicii despre cum să abordăm copiii în funcție de parametrii evidențiați în raport. Ne fac viața mai ușoară și mai eficientă.

  Feedback-ul, sugestiile și interpretarea oferite în cadrul consultației sunt extrem de valoroase, au o abordare interdisciplinară și reflectă pregătirea complexă, profesionalismul și implicarea Mădălinei.

  Suntem încântați că am avut acces la o cale obiectivă de cunoaștere a noastră și a copiilor noștri, complexă, practică și care îți poate oferi și o strategie de viitor.

  • Augustina Dumitrașcu
  • Profesor Universitar Dr.
 • Foarte interesanta analiza. Ajuta enorm la auto-cunoastere si self-development ulterior.

  • Ciprian Susanu
 • Orientarea rămâne una din grijile și preocupările oricui care admite și recunoaște nevoia individuală intrinsecă de evoluție și care cunoaște un grad de încredere în propriile experiențe și este deschis către un stil de viață ce aduce transformare și dezvoltare. Fiind un practicant avid de qigong și un căutător de experiențe și cunoaștere, motivația intrinsecă m-a determinat să apelez la Univers Fractal pentru a descoperi noi resurse și calități orientate către performanță și mai mare contribuție în plan personal și profesional.

  Sunt încântat să descopăr că Univers Fractal chiar în această direcție este un bun deschizător de drumuri și precum un far aduce lumină și viziune orientând utilizatorul către potențialul lăuntric, pornind călătoria către recunoașterea propriilor calități și modelări de conștiință și achiziția de noi valori și virtuți ce conduc către performanță și îndeplinirea cu mai mult succes a obiectivelor alese în cadru personal, profesional sau social.

  Mădălina face o treabă deosebită în ghidarea utilizatorului către cele mai bune și mai rapide soluții, abordând cu cât mai multă simplitate și relevanță aspecte ale vieții nu demult considerate dificile sau chiar imposibile. Cu adevărat este de apreciat că reușește să demistifice concepte greu de digerat și aduce înțelegere, lumină și claritate chiar și celui mai neîncrezător și sceptic participant.

  Cadrul de lucru este unul prietenos, îngrijit și susținător, fiind tratat cu profesionalism și implicare. Sunt încântat de acuratețea raportului primit, întrucât prezintă cu fidelitate poziționarea în activitatea mea și direcția în care mă îndrept, reducând din eforturi inutile și arătându - mi unde pot investi în mod specific timpul și energia.

  Recomand un asemenea raport celor interesați de dezvoltarea personală și doresc o gestiune calitativă a propriilor resurse și care vor să investească în mod valoros timpul și energia în viitor. Este un mod pragmatic și inovator în cadrul tumultului cotidian de a afla cum funcționăm cu adevărat și ce resurse interne avem pentru a prospera fără efort in direcțiile alese.

  • Laurențiu Mogoș
  • Antrenor Fitness și QiGong
 • Mi s-a oferit oportunitatea de a face o evaluare completă a inteligențelor multiple. A fost foarte interesant și plăcut să aflu despre mine lucruri pe care le știam parțial, dar și lucruri noi. Am avut emoții căci nu este ușor să te desconsipiri total, dar este o senzație nouă să te afli în fața cuiva care poate, prin intermediul acestei tehnologii noi, să dea toate cortinele la o parte și să te pună efectiv față în față cu cea mai genuină versiune a ta, versiune pe care poate nu ești pregatit/ă în totalitate să o cunoști... Informațiile care mi-au fost date imi sunt de un real folos, acum și în "viitor".

  Lăsând la o parte calitățile ce se relevă în urma acestei evaluări, sunt recunoascătoare să îmi știu fisurile, fiindcă doar așa pot lucra cu mine pentru ca mâine să fiu mai bună decât astăzi. Singurul mod în care poți lucra cu tine la modul cel mai sincer este să îți cunoști fisurile, să le accepți și să știi cum să le transformi în avantaje, atât pentru tine, cât și pentru toți ceilalți cu care intri zilnic în contact. Mulțumesc din suflet pentru această evaluare. Mă bucur foarte mult că acum mă cunosc și mai bine decât mă știam și cu siguranță pot spune că m-am ales doar cu avantaje de pe urma acestei evaluări.

  • Antoaneta Moraru
  • Psiholog licențiat, Practicant NLP Terapeutic
 • La cât mă cunosc eu pe mine însumi și nu am pretenția că mă cunosc în întregime, dar până la această vârstă mi-am făcut niște idei (căci am tendința către observare și auto-introspecție) cred că este de departe cea mai apropiată și exactă analiză asupra personalității mele, a bagajului cu care am venit, a tendințelor și potențialelor mele). Tind să cred la o prima analiză că se potrivește cel puțin 75-80% ...poate atât am ajuns să mă cunosc.  Nu știu. Analiza completă e destul de stufoasă și nu am apucat să analizez în cele mai mici detalii, însă personal cred că merită făcută, alături de textele clasice de personalitate și cele neclasice de care am vorbit mai sus, pentru a avea o imagine mai clară despre noi înșine.

  Până la urmă eu cred că am venit pe aici în principal să ne cunoaștem pe noi înșine ((în greacă: Gnothi seauton!, în latină: Nosce te ipsum! - vezi inscriptia de la templul din Delphi) și astfel să înțelegem misterele universului (fractal) în care ne găsim. Și cred că merită o astfel de analiză în acest proces.

 • Am avut ocazia recent să fac o evaluare cu un sistem de biofeedback realizat de o echipă de cercetători români. Probabil mulţi sunteţi familiarizaţi cu dispozitivele de biorezonanţă (Scio, Metatron, Electrosomatograf ş.a.) care investighează partea fizică şi energetică a fiinţei umane. Cercetătorii români au creat un sistem care analizează, în principal, parametri ai personalităţii noastre dpdv mental-emoţional, precum şi unele aspecte spirituale.

  Motivul pentru care evaluările cu dispozitive din ambele categorii menţionate sunt extrem de eficiente şi cu rezultate reale este acela că se bazează pe informaţii primite direct de la toate structurile fiinţei, prin intermediul corpului - care "nu minte". Mintea ta te poate păcăli, te poate face să crezi că eşti într-un fel sau altul - dar corpul (o "extensie" a subconştientului, să o numesc aşa) nu minte niciodată.

  De exemplu, tu poţi să crezi despre tine (mintea să îţi spună) că eşti un tip generos, sincer, modest şi aparatul (corpul tău, de fapt) să-ţi transmită că eşti invers. Poţi să crezi că eşti un tip super-spiritual şi aparatul (corpul) să îţi transmită că eşti aşa doar în mintea ta, nu şi în practică. Sau, dimpotrivă, poţi să te crezi mai jos decât eşti în realitate şi corpul să-ţi arate că te "diminuezi" inutil şi că e cazul să trăieşti la înălţimea potenţialului tău "măsurat" şi dovedit. Cu aceasta ocazie am aflat despre mine lucruri pe care nu le ştiam sau doar le bănuiam vag, care mă ajută acum să lucrez altfel în procesul descoperirii şi valorificării propriului potenţial

  • Marius Stan
  • Instructor Tai Chi Centrul BioFocus
 • Totul a fost la superlativ. Atât consilierul, care ne-a explicat totul pe înțelesul nostru, cât și răspunsurile primite, la toate întrebările ce le aveam în legătură cu drumul ce ar trebui sa îl parcurg alaturi de fata mea... abordarea, ritmul ce ar trebui să-l susțină ea și metodele ce ar fi ok să fie aplicate pentru "șlefuirea diamantului" :)

  Vă mulțumesc mult de tot!!!

  • Filip Gheorghievici Milana
  • Părinte
 • Foarte mulțumită! Mădălina a adus în discuție elemente pe care le-am identificat și noi de-a lungul anilor, potențând astfel importanța lor pentru fetița noastră care a plecat foarte încântată menționând ca are un "vibe" bun. :)

  Are mai multă încredere în ea și a recunoscut că știe pe ce să lucreze. Am recomnadat și altor cunoștințe această analiză. Mulțumim pentru tot!

  • Belehuz Angelica
  • Părinte și specialist Resurse Umane
 • Rezultatul raportului a fost deosebit de interesant pentru mine. În primul rand, am observat o acuratețe foarte bună a rezultatelor afișate, ceea ce mi-a dat încredere în analiza făcută. În al doilea rând, nivelul detaliilor este foarte profund, iar informațiile și explicațiile date de Mădălina sunt perfecte pentru o înțelegere completă a raportului.

  Simt că această evaluare și analiză ne oferă o mai bună înțelegere de sine. Această înțelegere poate fi obținută și printr-o autoevaluare obiectivă sau observând felul în care ne văd alții. Aceste metode pot fi însă influențate de percepția noastră sau a celorlalți. E ca și cum aș avea o piatră și aș vrea să aflu ce greutate are. Pot să o evaluez ridicând-o în palmă, sau pot să rog pe alții să ii evalueze greutatea în același mod. Dar, dacă am un cântar, atunci voi ști cu precizie greutatea pietrei. Similar, acest aparat ne măsoară anumiți parametri și ne dă indicații obiective despre noi.

  După aflarea rezultatelor, simt ca am o direcție mai clară și pot sa lucrez la dezvoltarea mea într-un mod mai eficient. Cel mai important din acest punct de vedere este faptul că, după aflarea rezultatelor, am refăcut măsurătorile lucrând în mod conștient asupra anumitor aspecte, și am văzut cum se schimbă instantaneu parametrii măsurați. Acest fapt îmi oferă încredere că ceea ce fac este bine și va avea rezultate permanente dacă voi continua lucrul. Aș vrea să recomand această evaluare cu stări conștiente tuturor, sau poate va fi chiar inclusă ca un punct suplimentar în raportul standard.

  Recomand aceste servicii tuturor celor interesați de cunoaștere de sine și de evoluție. În final vreau sa-i mulțumesc Mădălinei pentru că este un om bun, care, prin munca pe care o face, ajută alți oameni să devină mai buni!

  • Ovidiu Leonte
  • Inginer Electronică și Telecomunicații
 • În urma evaluării cel mai mare beneficiu a fost să mă cunosc mai bine, să îmi văd calitățile, defectele, umbrele, potențialul.

  Contemplând la această evaluare, îmi dau seama cât de mult m-a ajutat la cunoașterea mea, din asta rezultând alegeri mai bune în viața de zi cu zi, un calm interior, o acceptare a mea cu mine.

  Informațiile raportului îmi sunt de folos doarece mă ajută să-mi cunosc mai multe laturi, să imi dau seama cât de complecși suntem noi oamenii, că avem un potențial foarte mare pe care nu-l actualizăm, limitându-ne doar la cât credem aparent. Ar trebui să ne dăm seama cât de unici și frumoși suntem fiecare în parte, cu defectele și calitățile lui.

  Direcțiile și informațiile pe care le-am primit de la facilitator au fost foarte ajutătoare, prin explicarea in detaliu a evaluarii, prin răspunsurile pe care le-am primit la orice intrebare.

  Din punctul meu de vedere, este un serviciu complex, diferit de alte teste de pe internet sau teste psihologice. Este un serviciu clar care m-a ajutat să înteleg, chiar și după evaluare, că toate informațiile m-au descris și m-au ajutat să mă cunosc exact așa cum sunt.

  Recomand acest serviciu tuturor persoanelor pasionate de dezvoltare personală, de auto-cunoaștere și de spiritualitate.

  • Andreea-Maria Ștefănescu
  • Pictor, Designer
 • Ne trebuie libertate, motivare şi pasiune. Şi părinţi care să îşi cunoască bine copiii şi să îi iubească suficient de mult, încât să le descopere "darul" cu care vin pe lume. Fiecare copil e unic, iar "darul" său e conturat printr-o serie de abilităţi şi aptitudini predominante care ajung să influenţeze puternic modul în care cunoaşte lumea şi modalitatea în care reuşeşte să interacţioneze cu ea.

  Identificarea şi valorificarea acestui potenţial sunt definitorii pentru aprecierea şi dezvoltarea pasiunilor, lărgirea orizonturilor de cunoaştere şi pentru găsirea rostului în viaţă.

  Pentru ca un copil să se dezvolte normal, pasiunile sale trebuie încurajate şi hrănite, el trebuie să cunoască şi să experimenteze cu plăcere. Iar pentru asta avem nevoie de părinţi cu şcoală, conştienţi de misiunea deloc uşoară de a forma viitorii adulţi.

  Buni părinţi sunt cei care au început să înveţe meseria de părinte. Trebuie să cunoşti multe şi despre tine şi despre copiii tăi, trebuie să vrei să faci tot ce poţi mai bine şi cu tine, pentru că părinţii sunt modelele copiilor.

  • Prof. Dr. Florian Colceag
  • Părinte, cadru didactic, antrenor olimpici la matematică (record mondial cu 84 de medalii din care 60 de aur), doctor în economie și expert internațional în educația de excelență
 • Prin acest demers, conjugat desigur cu altele similare, privind o mai bună cunoaștere a modului în care mintea omenească accede la cunoașterea realității, ne propunem schimbarea de paradigmă în evaluarea psihologică, deoarece metodele clasice utilizate până în prezent, de cele mai multe ori presupun o serie lungă de dezavantaje, cum ar fi: participarea îndelungată a subiectului la procesul de evaluare, instalarea în timp a stării de oboseală, rezerva de subiectivitate pe care o pot induce rutina, prin posibilitatea de memorare pregătitoare a soluţiilor la teste repetate, neatenţia care nu poate califica cu certitudine faptul că o persoană are un anumit tip de profil de personalitate, dar și subiectivitatea autorului testului de evaluare, care limitează la nivelul indicatorului său de inteligenţă, baremul până la care testul aplicat poate releva inteligenţa persoanei investigate.

  Promovarea acestor noi criterii de evaluare, sustenabile prin experimentul concret, posibil cu ajutorul unor mijloace aparative de evaluare obiectivă, credem că va elimina erorile tot mai frecvente din procesul educațional-formativ, va promova corect valorile, va conduce la valorificarea nebănuită a unor aptitudini intelectuale dominante sau recesive, care, de altfel neexplorate și neînțelese corespunzător pot avea ca efect vieți și destine eșuate.

  • Dr. Ing. Dumitru Grigore
  • Inventatorul sistemului cu care realizăm evaluările, membru titular al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române, licențiat în fizică tehnologică, teologie și psihologie și doctor în mecatronică.

Pentru a programa o sesiune de evaluare, alegeți unul din următoarele 3 tipuri de rapoarte apăsând butonul care conține tariful evaluării, apoi completați formularul cu datele dvs. și selectați data și orașul în care doriți să vă programăm evaluarea.

Info: Pe dispozitive mobile deplasați (scroll) orizontal tabelul de mai jos pentru a putea vizualiza toate tipurile de evaluări

RAPORT EVALUARE INTELIGENȚE MULTIPLE

RAPORT INTELIGENȚE MULTIPLE ȘI PERSONALITATE

RAPORT COMPLET EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ

Recomandat pentru:
Copii
(7-12 ani)
Recomandat pentru:
Copii și Adolescenți
(13-18 ani)
Recomandat pentru:
Tineri și Adulți
(18+ ani)
350 RON
Include raport 25 pagini +
30 minute serviciu suport de
analiză fractală și îndrumare

> Programare aici <
480 RON
Include raport 35 pagini +
60 minute serviciu suport de
analiză fractală și îndrumare

> Programare aici <
620 RON
Include raport 50 pagini +
90 minute serviciu suport de
analiză fractală și îndrumare

> Programare aici <
EVALUARE INTELIGENȚE MULTIPLE
7 Indicatori IQ (Inteligențe cognitive)
Inteligenţa generală, Inteligenţa vizual-spaţială, Inteligenţa practică, Inteligenţa verbală, Inteligenţa matematică, Intuiţia, Claritatea raţionamentelor
5 Indicatori EQ (Inteligențe emoționale)
Inteligenţa emoţională introspectivă, Inteligenţa emoţională relaţională (empatică), Imaginea de sine-confortul interior, Adaptabilitatea integrativă, Reacţia la stress
10 Indicatori GQ (Inteligențe gifted)
Atenţia-Alerta, Ambiţia, Abilităţi de adaptare la stress, Creativitate-Originalitate, Curiozitatea şi Interesul, Hărnicia, Judecata, Încrederea în sine, Cât de mult poţi depinde de persoana evaluată, Leadership-ul
26 Indicatori SPQ (Inteligențe de colaborare-echipă)
Vitalitatea, Perseverența, Autoritatea-ambiția-dinamismul, Stabilitatea emoțională, Independența-autonomia și siguranța, Rezistența la stres, Răbdarea, Afirmarea, Autocontrolul, Optimismul, Curajul, Vigilența, Responsabilitatea, Adaptabilitatea, Abilitatea vizuală, Probitatea, Capacitatea de concentrare, Gradul de empatie, Autoconservarea, Spiritul de echipă, Gradul de fairplay, Capacitatea de a lua decizii, Leadership-ul, Prudența, Atenția, Voința
16 Indicatori Raport Calitativ (Inteligențe personale)
Vigilenţă, Autoritate, Toleranţă relaţională, Obiectivitate, Prudenţă, Atenţie, Autoconservare, Sociabilitate, Abilitate oratorică, Decizie, Atitudine justiţiară, Voinţă, Memorie, Impulsivitate, Emotivitate, Indicele de ego
EVALUARE PATTERN COGNITIV
Diagrame emisfere cerebrale
Pattern-ul de gândire este ansamblul de instrumente specifice gândirii (subiectul gândirii), care se pot manifesta într-o anumită măsură pe douăsprezece căi de cunoaștere. El exprimă gradul de compatibilitate dintre instrumentele specifice gândirii și aspectele de fond ale căii de cunoaștere.
Tipologii de gândire
Ordinea (prioritatea) tipologilor de gândire (ex.: gândire fizic-materială, euristică, divergentă, algoritmică, rațională, analitică, topologică, sintetică, normativă, convergentă, constructivă, empirică) în patternul cognitiv al emisferelor cerebrale.
Integrare emisfere cerebrale
Ordinea (prioritatea) tipologilor de gândire în patternul cognitiv integrat.
Dominanţa cerebrală şi Categoria senzorială
Perceperea și înțelegerea lumii, Procesarea informațiilor, Comunicarea, Stocarea informației, Tipul de creativitate, Stilul de învățare, Stilul de lucru
RAPOARTE DE PERSONALITATE
Raport avansat de personalitate
Vocaţia de bază, Stilul comportamental, Temperamentul de bază, Proporţia generala a temperamentelor, Tendințe, Abilităţi si aptitudini, Vocaţii potenţiale, Vocaţia opusă (umbra), Profil general de activitate, Profil general alternativ, Compatibilitate profesie, Compatibilitate alternativă, Relația dintre proporția temperamentală și impulsivitate-emotivitate.
Tipologia de personalitate
Corelare cu temperamentul, caracteristici ale tipologiei de personalitate.
Raportul Eysenck
Indicatorii tip Eysenck pentru Extraversie/Introversie şi Nevrotism/Stabilitate emoțională.
Indicele de EGO
Exprimă interesul persoanei pentru aspectul propriu și în general pentru imaginea sa în familie și societate.
EVALUARE INDICATORI SPECIALI
Deschiderea centrilor energetici
Prezintă structura de bază a sistemului psihofiziologic uman și furnizează o imagine de ansamblu a distribuției energiei pe cei 7 centri utilizați în practica medicinei tradiționale, corelați cu harta punctelor reflexogene ale palmei.
Bilanțul energiei
Potențialele proceselor fiziologice, psihice și integrative. Preformarea integrativă furnizează date despre mecanismele psihice care au loc pe palierul fizic, emoțional și mental.
Frecvența cerebrală
Verificarea sincronizării undelor cerebrale, armonia emisferelor determinând creșterea productivității, a performanței, a eficienței, a sentimentului general de competență, a încrederii în sine și a integrității.
Indicator de oboseală (Potențialul de manifestare și actualizare)
Oboseala temporară sau cronică reduce capacitatea sistemul psihofiziologic de a accesa potențiale disponibile și de a le actualiza în manifestare.
Indicator de caracter (Valoare socială)
Caracterul se referă la elementele de conținut ale personalității, pe baza cărora omul este privit din punct de vedere al valorii sociale. Caracterul reprezintă nucleul personalității, întrucât exprimă partea sa profund individuală, dar și valoarea morală personală, el rezultând din integrarea experienței de viață a omului în anumite modalități de orientare și conduită statornică.
Bilanț calități/vulnerabilități
Relevarea disponibilității potențiale a persoanei evaluate de a-și utiliza propriile resurse într-un mod calitativ-valoric sau, dimpotrivă, într-un mod vulnerabil, persoana fiind cea care alege, prin liberul său arbitru, propria manieră comportamentală.
Culoare Aură Energetică
Aura este un câmp energetic care radiază din și în jurul tuturor ființelor vii. Câmpul energetic uman este alcătuit din trei elemente: centrii energetici (cunoscuți sub denumirea sanscrită de chakre), aura și meridianele. Aura poate dezvălui adevărata identitate, personalitate, modalitatea de interacțiune cu ceilalți si modul de raportare la propria persoană. Impactul acțiunilor, gândurile și emoțiile sunt toate prezente în aură.
Indicator de Transcendență (IT)
Măsura fizică, obiectivă a efectului pe care îl induce asupra ființei umane starea spirituală dobândită prin asumarea unei axiologii morale, efect manifest în plan psihofiziologic.
Indicator de Conștiință (CQ)
Nivelul Conștiinței pe scala David R. Hawkins.
350 RON
Include raport 25 pagini +
30 minute serviciu suport de
analiză fractală și îndrumare

> Programare aici <
480 RON
Include raport 35 pagini +
60 minute serviciu suport de
analiză fractală și îndrumare

> Programare aici <
620 RON
Include raport 50 pagini +
90 minute serviciu suport de
analiză fractală și îndrumare

> Programare aici <

Condiții de desfășurare a sesiunilor de evaluare:

 • Locație evaluare: Locația de desfășurare a evaluărilor o puteți selecta în formularul de înscriere împreună cu data în care organizăm sesiunea de evaluări în respectivul oraș. Ora programării va fi stabilită de comun acord în urma confirmării înscrierii. Pentru societăți comerciale sau grupuri organizate de minim 12 persoane ne putem deplasa la o locație stabilită de comun acord în urma solicitării de evaluare a grupului.
 • Vârsta minimă: Vârsta minimă a persoanei evaluate este 7 ani. Copiii și adolescenții cu vârste mai mici de 18 ani pot fi evaluați doar însoțiți de unul dintre părinți sau de tutorele legal și doar cu acordul acestuia.
 • Rezultate optime: Pentru rezultate optime se recomandă ca persoana ce urmează a fi evaluată să fie odihnita și hidratată înainte de efectuarea scanării. În cadrul sesiunii de evaluare este permisă în sală prezența unei singure persoane însoțitoare.
 • Recomandare: Este optim ca membrii unei familii (copiii și unul din părinți sau chiar întreaga familie / cuplu) să acceseze individual serviciul de evaluare. În urma evaluărilor multiple, rezultatele procesului evolutiv sunt armonizate de înțelegerea reciprocă a tipologiilor din structura familială, accelerând astfel evoluția împreună, într-un mod mult mai natural și facil. Totodată, membrii familiei beneficiază suplimentar de rapoarte de compatibilitate necesare întelegerii dinamicilor personalităților și de reducerea de 5-10% din prețul rapoartelor, in funcție de numărul evaluărilor.

Servicii suplimentare de consiliere sau suport post evaluare: 350 RON / oră

Bonusuri și reduceri pentru pachete de evaluări multiple:

Reducerile și bonusurile următoare se acordă pentru pachete de evaluări de compatibilitate cuplu (2 persoane), de compatibilitate profesională (2+ persoane), pachete de evaluări multiple (pentru familii sau efectuate și de aceași persoană, la intervale de timp stabilite de comun acord). Pentru organizarea evaluărilor pentru grupuri de minim 12 persoane vă rugăm să vizitați secțiunea cu detalii pentru grupuri.

Nr. Evaluari
Reducere
Bonusuri la rapoartele individuale de evaluare
2 5%
 • Raport de compatibilitate matrimonială (partener-parteneră) sau
 • Raport de compatibilitate profesională
3 - 7 7%
 • Raport de compatibilitate de familie/grup
 • Rapoarte de compatibilitate matrimonială (câte 2 persoane, unde este cazul) sau
 • Rapoarte de compatibilitate profesională (câte 2 persoane)
8 - 11 10%
12+ contactați-ne

ABONAMENTE UNIVERS FRACTAL

Cei mai mulți dintre membrii comunității Univers Fractal simt nevoia să monitorizeze periodic propriul proces evolutiv sau pe cel al copilului în urma programelor sau activităților educaționale parcurse. În urma accesării multiple a serviciului de evaluare avem posibilitatea de a urmări centralizat și specific evoluția lor pe anumiți parametri și putem analiza, întelege anumite fenomene/schimbări/transformări pe care aplicanții le înregistrează. Putem monitoriza eficacitatea metodelor alese de lucru cu sine, a demersurilor educaționale întreprinse în anumite perioade sau contexte.

Astfel, pentru a valorifica din plin oportunitatea oferită de Sistemul Expert de Evaluare Fractală, aplicantul/tutorele poate opta pentru abonamente, revenind de mai multe ori într-un an pentru evaluare și analiză. Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi de monitorizare a evoluției personale, Univers Fractal a conceput un sistem de bonusare și fidelizare cu abonamente care să asigure un set anual de 5 - 10 evaluări însoțite de reduceri, în funcție de preferința sau posibilitatea de a achita integral sau parțial suma totală a unui abonament.

Reduceri acordate la abonamente:

5 sesiuni de evaluare
10 sesiuni de evaluare
10% reducere 15% reducere
Pentru plata integrală în avans a celor 10 sesiuni se oferă un discount suplimentar de 5%

Condiții pentru abonamente:

 • Abonamentele nu sunt transferabile ci nominale și doar persoana care a optat pentru ele și le-a achitat poate beneficia de cele 5 sau 10 ședințe în anul respectiv.
 • Dacă, pe parcursul unui an calendaristic, nu sunt consumate toate cele 5 sau 10 sesiuni de evaluare, ele nu se reportează pentru anul următor.
 • Durata ședințelor de monitorizare este în funcție de tipul raportului ales de 30/60/90 minute.
 • Aplicantul primește atât raportul individual din ziua evaluării cât și raportul cu istoric parametrii IQ, EQ, GQ, SPQ, IT la zi.
Evaluări de grup
 Intră pentru detalii 

SERVICII DE EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ
PENTRU GRUPURI

Serviciul de evaluare se adresează grupurilor de prieteni, studenți, colectivelor profesionale, departamentelor, familiilor sau chiar unor grupuri de mai multe familii. Unicul criteriu este propria voastră coordonare și sincronizare, astfel încât să puteți forma un grup.

 • Număr de participanți: minim 12 persoane
 • Locație sesiuni evaluare: se stabilește de comun acord cu organizatorul grupului și este în sarcina acestuia.
 • Condiții de vârstă: vârsta minimă a participanților este de 7 ani. În cazul în care există participanți cu vârste sub 18 ani, aceștia pot fi evaluați doar însoțiți de unul dintre părinți sau de tutorele legal și doar cu acordul acestuia.
 • Rezultate optime: Pentru rezultate optime se recomandă ca toți participanții să fie odihniți, hidratați înainte de efectuarea scanării. În cadrul sesiunii de evaluare este permisă în sală prezența unei singure persoane.

Bonusuri și reduceri acordate la evaluări de grup:

Persoane (grup)
Reducere suplimentară grup
Bonusuri la rapoartele individuale de evaluare
12 - 20 10%
 • Raport de compatibilitate de grup (echipă)
 • Rapoarte de compatibilitate profesională (câte 2 persoane)
 • Rapoarte de compatibilitate matrimonială (câte 2 persoane, unde este cazul)
21+ contactați-ne
Cercetare și proiectare trasee educaționale pentru copii, adolescenți și adulți
 Intră pentru detalii 

CERCETARE ȘI PROIECTARE TRASEE EDUCAȚIONALE

Proiectarea unui traseu educațional se realizează în funcție de categoria senzorială a persoanei (gustativ olfactiv, tactil, verbal, auditiv, kinestezic, vizual), de dominanța cerebrală (emisfera stângă - dreaptă), de căile de cunoaștere accesibile și de alegerea făcută de aplicant sau tutorele acestuia în privința obiectivelor, tendințelor și asincroniilor descoperite în urma evaluării inteligențelor multiple.

Contextul actual și viitor impune noilor generații* următoarele abilități cristalizate:

 • Flexibilitate mentală și capacitatea de a rezolva probleme complexe
 • Gândire critică
 • Creativitate
 • Sociabilitate
 • Știință, tehnologie, inginerie și matematică
 • Social, mobil, analitic și cloud
 • Cunoștințe interdisciplinare

*Ghidul Joburilor Viitorului poate fi descărcat de aici

Având în vedere aspectul de mai sus, abordarea educațională individualizată, care pornește de la abilitățile native și interesele autentice ale studentului, devine de o importantă capitală pentru comunitatea educațională formată din părinți, societate civila-ONG, școală, piața muncii, stat, dezvoltatori ai afacerilor.

Pentru a acoperi cerințele de mai sus este nevoie de implicare, de efort conștient, coerent și susținut, atât din partea studentului cât și a comunității educaționale.

De asemenea, este nevoie de o metodologie eficientă care să ajusteze optim și adecvat abilitățile native la dinamica și complexitatea momentului întru împlinirea și fericirea individuală și colectivă.

Proiectarea traseului educaţional este individualizată și conține grupe de activități pe care aplicantul le va aborda cu ușurință. Aceste activități stimulează arii cognitive deja dezvoltate, accentuând asincroniile. Proiectarea traseului conține grupe de activități care, cel puțin la început, vor fi mai dificil de adoptat însă, în timp, ii vor stimula subiectului ariile mai puțin utilizate, in scopul echilibrării și dezvoltării inteligenţei integrate - cea care aduce sustenabilitatea dar și pacea interioară.

PERFORMANȚĂ versus MĂIESTRIE

Info: Pe dispozitive mobile deplasați (scroll) orizontal tabelul de mai jos pentru a putea vizualiza toate informațiile.

Traseu/dezvoltare PERFORMANȚĂ

versus

Traseu/dezvoltare INTEGRATĂ

Caracteristici rezultante: nișare, aprofundare, cristalizare vizibilă-semnificativă pe calea de cunoaștere aferentă, hrănirea pattern-ului cognitiv, a dominanței cerebrale, a inteligențelor ieșite din comun. Caracteristici rezultante: multidisciplinaritate, cristalizare minimală pe diverse căi de cunoaștere, hrănirea diverselor pattern-uri neevidențiate, a ambelor emisfere, a inteligențelor evidențiate sub medie.
Performanță în ritm alertMăiestrie, dar cu integrare în ritm lent
Aprofundare pe puține domeniiDeschidere și flexibilitate cognitivă
Dezvoltare pe Verticală (masculinitate)Dezvoltare pe Orizontală (feminitate)
Identificarea rapidă a rostului/competențeiIdentificare dificilă a rostului/competenței
Compatibilizare cu personalitateaIncompatibilizare temporară cu personalitatea
Stabilitate profil psihologic și stare interioarăInstabilitate profil psihologic și caleidoscop al stărilor
Disciplină și automatismeCreativitate și imprevizibilitate comportamentală
Grad ridicat al iscusințeiGrad ridicat de complexitate
Riscul orizontului intelectual îngust cu inadecvare la contextul dinamicRiscul consumerismului intelectual fără contribuție
Inadapatabilitate la crize/contexte din afara ariei antrenateAdaptabilitate la crize/contexte/aspecte variate ale vieții
Profesionalism prin fanatismProfesionalism prin eclectism
CoerențăIncoerență
Însingurare prin vanitate și intoleranța diversitățiiToleranță și adapatare excesivă la grup prin lipsa referinței proprii
Perspectivă îngustăIncapacitatea de a stabiliza o perspectivă
Obsesii cognitiveDisonanțe cognitive
Cantitate mare, calitate micăCantitate mică, calitate mare
Întărire dominanță cerebralăEchilibrare și integrare emisfere cerebrale
Focus limitativ pe un aspect al vieții în detrimentul altoraDispersie creatoare prin distragerea atenției, lipsa răbdării, capacitate mică de concentrare
Dependență de nișa în care a investitDependența de nou
Dependență de propriile resurse/textDependența de resursele celorlalți/context
Specific 0-18 luni, 3-6 ani, 9-14 ani, după 21 de aniSpecific 1-3 ani, 7-8 ani, 15-21 ani, după 21 de ani
Sentiment dominant: eros - iubirea de sineSentiment dominant: agape - iubirea de ceilalți

Traseele educaționale individualizate pot avea 3 nivele de complexitate prin care se urmăresc și se acoperă toate nevoile și obiectivele individuale ale aplicantului

Durata: minim 1 săptamână
Tariful se stabilește în funcție de nivelul ales: simplu, avansat, complex
Servicii suplimentare de suport post-concepere traseu educațional: 350 RON / oră

Solicită o cotație

Condiții proiectare traseu educațional individualizat:

 • Condiții: Proiectarea unui traseu educational individualizat se face doar în urma evaluării complete cu Echipamentul electronic și metodă pentru determinarea rapidă a profilului psihologic.
 • Locație: Proiectarea și livrarea traseului se realizează online.
 • Rezultate optime: Activitățile cuprinse în traseul educaţional individualizat se realizează la alegerea aplicantului sau tutorelui aplicantului, cu sau fără instructori. Univers Fractal orientează aplicantul, nu răspunde de punerea în aplicare, de calitatea și cantitatea desfășurării activităților evidențiate în traseu. Acestea intră în atribuțiile aplicantului și/sau a tutorelui său.

CUM EVALUĂM COPIII ȘI ÎI PLASĂM PE UN TRASEU EDUCAȚIONAL DE EXCELENȚĂ?

"80% din copiii cu capacități înalte ajung mediocri prin neimplicarea lor în programe de dezvoltare a abilităţilor"
Prof. Dr. Florian Colceag, Educația de Excelență (Gifted Education)

Inteligențe ASINCRONE (Asincronia)

Asincronia dezvoltării copiilor cu abilități native înalte este un fenomen aparent paradoxal și creează nevoile speciale ce-i caracterizează. Multe din caracteristicile psihologice ale copiilor talentați se datorează acestei asincronii a dezvoltării.

Curiozitatea deosebită, întrebările penetrante și observațiile mature îl fac pe copilul asincron dezvoltat să aibă deseori caracteristici greu compatibile cu propriul mediu social înconjurător și să găsească cu dificultate alte persoane cu care să comunice.

În mod paradoxal, copiii asincron dezvoltați sunt deseori caracterizați de către familie sau școală ca obraznici, impertinenți, ciudați, tocilari sau cu alte apelative ce arată gradul redus de comunicare cu mediul lor social.

Deși au capacități intelectuale deosebite, nu totdeauna au rezultate școlare pe măsură, deoarece câmpul lor de interes este adesea diferit de cel promovat de școală și la școală ei se plictisesc, programa școlară nerăspunzând cu nimic la ce-i interesează.

Pentru un copil asincron dezvoltat care a învățat să citească la doi sau trei ani, întrebând adulții ce reprezintă semnul unei litere, scrierea și citirea din școala primară devin neinteresante, el deseori va scrie cu greșeli de redactare, deoarece câmpul lui de interes este deplasat față de cel a colegilor de generație. Dacă copilul asincron ce a învățat să citească la doi sau trei ani ar fi fost introdus în ortografie și gramatică în perioada când avea un câmp de interes dezvoltat pe acea direcție, atunci copilul ar fi însușit scrierea în mod corect.

Exemplul dificultăților la scriere-citire pentru copiii asincroni este destul de frecvent și, pentru corectarea acestor caracteristici, se dezvoltă metodologii care să apropie scrierea și citirea de câmpul de interes a copiilor. În acest caz, ei învață să scrie și să citească corect într-un timp record.

Aceeași dezvoltare asincronă face ca la copii talentați să existe câmpuri de interes în care ei dezvoltă abilități surprinzătoare și hobby-uri, materii școlare în care excelează, depășindu-i deseori pe profesorii lor și materii școlare în care cu greu promovează.

Pe de altă parte, copii asincroni au o anumită candoare în opinia lor despre oameni ce arată că dezvoltarea lor nu este făcută pe toate direcțiile, dublată de orizonturi de preocupare proiectate în viitor, ce arată că tendința lor de asincronie este permanentă.

La copii obișnuiți, dezvoltarea inteligenței se face într-o curbă asimptotică. Astfel, la 10 ani ei au aproximativ 95-98% din inteligența lor măsurabilă prin teste IQ deja formată. Restul de procente se dezvoltă mai târziu, iar acumularea de experiență și dezvoltarea la un nivel mai înalt a acelorași abilitați vizibile la 10 ani, formează partea cea mai importantă a dezvoltării lor ulterioare.

Prin contrast, copiii asincroni care, datorită dezvoltării asimetrice sunt perfecționiști, continuă să-și îmbunătățească inteligența de-a lungul întregii vieți, mai ales la cei a căror caracteristici intelectuale și emoționale sunt foarte înalte. Aceasta dă naștere deseori la forme de inadaptare la un mediu social aplatizat și la căutarea unui mediu social în care să-și poată continua dezvoltarea capacităților (știință, tehnologie de vârf, etc).

Din acest motiv, deși copiii cu abilitați înalte și asincroni se găsesc distribuiți aleator în toate mediile sociale sau culturale, adulții asincroni ce au reușit să fie integrați social se găsesc cu preponderență în anumite activități de nișă.

Această caracteristică a asimetriei reprezentării persoanelor cu abilități înalte face ca anumite programe educative să fie țintite către zonele sociale în care copiii cu abilități înalte nu ar intra în mod obișnuit și unde există nevoia unor abilități cognitive și de analizare contextuală deosebite, de exemplu leadership.

Inteligența INTEGRATĂ

Persoanele integrate pot gândi atât în termenii simbolurilor și limbajului, cât și în cei ai experiențelor senzoriale. Când sunt rugați să vadă albastru, ei pot vedea atât culoarea cât și literele ce alcătuiesc cuvântul albastru. Își pot aminti impresiile senzoriale ca pe un film derulându-se mental și în același timp pot utiliza cuvinte și simboluri, pentru a se gândi la cele percepute. Viețile lor sunt îmbogățite, deoarece ei pot gândi și procesa atât în limbajul simbolic al cuvintelor, simbolurilor și ideilor, cât și în limbaj pictural și input senzorial.

La fel cum o persoană bilingvă poate comunica grație celor două limbi pe care le vorbește cu un număr mai mare de persoane, tot așa subiecții integrați pot trece mult mai ușor de la un mediu la altul și pot înțelege persoane și subiecte care comunică atât în maniera emisferei cerebrale stângi, cât și în maniera celei drepte. Indivizii integrați se pot deplasa fără dificultate de la analiză la sinteză. Ei pot descompune o idee sau un proces în părțile componente, pentru ca apoi să le reasambleze în același mod sau într-un chip nou.

Caracteristica aceasta îi ajută să devină inventatori și creatori ideali. Sunt experți în descoperirea de noi soluții pentru probleme, în crearea de gadget-uri sau invenții, în descoperirea de modalități noi pentru a crea în artă sau de a privi lumea. Ei își pot privi analitic noile sinteze, pentru a le putea testa și examina, în căutare de erori pe care să le corijeze. Pot vedea sinteza generală și-i pot analiza componentele, ca să se asigure că nu au neglijat nici unul dintre aspectele unui produs sau proiect.

Gânditorii integrați stochează informațiile atât simultan, cât și într-o manieră pas-cu-pas. Ei pot înțelege dintr-o privire tabloul de ansamblu, pentru ca apoi să revină și să-i completeze detaliile secvențial. Pot lucra într-o manieră integrală, având în vedere imaginea generală, pentru ca în alte ocazii să-și organizeze ideile sau lucrările într-o modalitate pas-cu-pas, alfabetic, numeric sau în altă ordine logică pentru ei. Capacitatea aceasta le oferă avantajul suplimentar de a-și alege sistemul de stocare adecvat scopului.

Flexibilitatea menționată le îngăduie de asemenea să învețe atât dintr-o prezentare globală, de emisferă cerebrală dreaptă, cât și dintr-una liniară, pas-cu-pas, specifică emisferei stângi. Atunci când prezintă datele, o fac fie într-o modalitate simultană, fie într-una pas-cu-pas.

Simțul temporal: Gânditorii integrați conștientizează timpul. Ei se pot ascunde în emisfera cerebrală dreaptă, nebăgând în seamă scurgerea timpului, sau pot fi foarte stricți în privința graficului temporal, atunci când comută la funcțiile emisferei cerebrale stângi. În felul acesta, pot de asemenea opta dacă vor trăi după un program riguros, sau se vor pierde în atemporalitate. Grație experienței, ei învață ce situații necesită sau nu apelarea la simțul timpului.

Relațiile vizual-spațiale: Emisfera cerebrală dreaptă oferă gânditorilor integrați capacitatea de a trata relațiile vizual-spațiale cu o bună percepere a culorilor, formelor și configurațiilor. Ei conștientizează relațiile spațiale dintre oameni și obiecte. Folosindu-și creierul în mod complet, beneficiază de un spectru larg de opțiuni.

Gânditorii integrați pot "asculta" prin ambele emisfere cerebrale. Astfel, ei aud cuvinte și în același timp percep aluziile non-verbale. în felul acesta, sunt mai conștienți în privința celor ce se petrec în jurul lor decât cei care receptează informații prin intermediul unei singure emisfere cerebrale.

Gânditorii integrați evaluează atât înțelesul cuvintelor rostite, cât și înțelesul ascuns exprimat de tonul vocii, de mimica facială sau de limbajul corpului vorbitorului. Capacitatea respectivă le permite să comunice într-o modalitate specifică empatiei, să vorbească elocvent și să adauge discursului lor gestică expresivă și tonalități adecvate.

Gândirea de la parte spre întreg și de la întreg spre parte: Gânditorii integrați sunt capabili să privească informația din ambele direcții. Ei pot începe cu tabloul de ansamblu, pentru ca apoi să revină și să analizeze detaliile, sau pot parcurge detaliile în mod liniar, ca să înțeleagă suma lor în final. Pot parcurge o carte de la început la sfârșit, dar și invers, sau răsfoind-o la întâmplare, și vor fi la fel de mulțumiți. Această fluiditate a gândirii le permite să activeze în diferite medii de învățare, cu profesori diferiți.

Formarea potențialelor copiilor

Pedagogia modernă este din ce în ce mai influențată de cercetările neuro-fiziologice recente ce dau rezultate remarcabile pentru optimizarea acțiunilor în favoarea copiilor pentru a-și dezvolta potențialele.

Conform acestor cercetări se poate stabili calitativ faptul că dezvoltarea creierului la copii se face în conformitate cu presiunea informațională a mediului ambient care provoacă utilizarea selectivă a potențialului cerebral.

În acest sens formarea rețelelor neuronale care creează cadrul specific de formare a abilităților este direct dependentă de informația externă socială. Mecanismele de copiere ce acționează la copilul de vârstă foarte mică și mică impulsionează formarea de rețele neuronale pentru neuronii care au specificitate în direcția adaptării evolutive la acel tip de informație.

Partea realmente dramatică este că neuronii neutilizați dispar în cazul neutilizării. Astfel în primul an de viață copilul pierde aproximativ jumătate din neuronii cu care s-a născut, pe cei care nu au fost întrebuințați în mecanismele de copiere socială.

Acest mecanism paradoxal face ca mecanismele culturale să devină un factor modelator permanent al personalității și abilităților copiilor. Dacă în primele luni de viață copilul ascultă muzică complexă, calmă, profundă și polifonică, mai târziu acesta va dezvolta caracteristici de personalitate induse de muzică pe care a ascultat-o precum: inteligenta complexă, personalitate echilibrată, maturitatea în aprecierea situațiilor, toleranța la diversitate și la ambiguitatea relaționărilor multiple.

Dacă informația motrică și senzitivă este complexă și diversă, copilul va dezvolta ulterior capacitatea de a remarca detalii fine și similarități comportamentale. În caz contrar, puterea de observație va fi scăzută, ceea ce-i va afecta abilitățile intelectuale sau capacitatea de coordonare în timpul activităților zilnice.

Informația senzorială primară induce întărirea rețelelor neuronale în curs de formare în așa fel încât la vârste mici dă amprenta de neșters a personalității.

Dat fiind că aceste caracteristici induse de cultura familială și socială, se imprimă la vârste la care nu sunt încă formate mecanismele logicii analitice verticale sau laterale, copilul va lua experiența inițială ca pe un set de axiome pe care le va respecta toată viața, fără să le judece.

Întregul ansamblu de amprentare culturală este de un dramatism extrem din cauza faptului că tot ce nu este folosit în dezvoltarea personalității este distrus ca inutil și foarte greu mai poate fi recuperat parțial mai târziu. Din această cauză, copiii la vârsta școlară au o foarte mare diversitate tipologică corespunzătoare unei mari diversități de stiluri de învățare.

Dacă nu sunt respectate stilurile de învățare de către educator, învățător, profesor, aceasta conduce la încetinirea funcționării rețelelor neuronale formate inițial, implicit la sacrificarea acestora și la o descreștere a potențialului intelectual și de dezvoltare a abilităților mentale a copiilor.

Pe de altă parte, tot cercetările de neuro-fiziologice arată că în cazul în care copilul sau chiar adultul este auto-motivat să învețe ceva nou și interesant, rețeaua neuronală se poate reface prin adăugarea de noi neuroni obținuți din celule stem ce migrează către zona de maximă solicitare.

Astfel, pasiunea, bucuria descoperirii noului, aventura cunoașterii și libertatea spargerii granițelor cunoașterii practicate în școală sau individual de către un copil duce la o extraordinară revitalizare a abilităților acestuia și la o creștere puternică a nivelului de potențial mental.

Aceste două rezultate arată că influența unor informații vii, interesante, pasionante și a unui stil de lucru cald, apropiat, activ și dinamic, novator și necesar, în care feedback-ul cu copiii este permanent și pe plan de comunicare directă naturală de poziții ierarhice, duce la o extraordinară creștere a performanțelor elevilor, inițial posibil sub-utilizați sau greșit orientați, conștienți de propriile limite sau plini de complexe de inferioritate, corespunzătoare de altfel stării reale a matricei neuronale proprii ce a fost puternic traumatizată în timp prin șocuri emoționale sub aspectul lansării noului prin introducerea artificială a unor caracteristici ce nu corespundeau procesului natural de dezvoltare specific vârstei lor și, mai ales, printr-o impunere forțată a unor șabloane de gândire ce erau contradictorii nevoilor lor de dezvoltare a personalității.

CONTACT

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite cererea dvs. de soluții sau pentru a ne solicita informații suplimentare. Suntem pregătiți să vă răspundem întrebărilor referitoare la serviciile oferite de noi și la domeniul nostru de activitate.
Click aici pentru a ne contacta telefonic pentru programări.

Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor personale furnizate, în scopul organizării sesiunilor.
Click aici pentru a citi Declarația de confidențialitate UNIVERS FRACTAL

Newsletter

Completați formularul de mai jos pentru a vă abona la noutățile UNIVERS FRACTAL

Selectați metodele prin care vă putem contacta:
  
Dacă întâmpinați probleme la abonare, vă rugăm să utilizați formularul de înscriere de aici. UNIVERS FRACTAL folosește platforma Mailchimp pentru comunicări marketing prin email. Dând click pe butonul "Abonare" de mai sus, ne dați acordul ca informațiile furnizate să fie transferate către Mailchimp pentru procesare. Adresa dvs. de email nu va fi folosită în alte scopuri decât cele prezentate mai sus (comunicări marketing prin email din parte UNIVERS FRACTAL). Click aici pentru detalii despre politica de confidențialitate a platformei Mailchimp. Vă puteți dezabona oricând dând click pe link-ul de dezabonare de la finalul mesajelor noastre. Pentru informații despre politica noastră de confidențialitate vă rugăm să consultați Declarația de Confidențialitate UNIVERS FRACTAL în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor ("GDPR").
Atenție: Conținutul de pe acest site este proprietatea intelectuală a UNIVERS FRACTAL SRL și este protejat prin drepturi de autor!

Vă rugăm să ne contactați pentru a ne solicita
un acord de copiere sau reproducere a conținutului.

Vă mulțumim!