Soluții simple
la situaţii complexe
prin analiză fractală
Este universul fractal? Soluțiile Noastre

Soluțiile noastre

Guvernanţa sustenabilă a afacerii şi managementul crizelor prin modelare fractală

Evaluare și analiză fractală a potențialelor inteligențelor multiple

Cercetare și proiectare trasee educaționale pentru copii, adolescenți și adulți

Guvernanţa sustenabilă a afacerii şi managementul crizelor prin modelare fractală
 Intră pentru detalii 

SERVICII DE MODELARE MATEMATICĂ FRACTALĂ

Modelarea matematică fractală este un instrument eficient în managementul crizelor unei afaceri dar și în managementul crizelor unei persoane, generează inteligenţa acționabilă necesară în luarea deciziilor şi prevenirea viitoarelor crize.

Obiectivul principal al procesului de modelare este satisfacerea în mod sustenabil a unei nevoi acute (criză) prin punerea în contact și utilizarea resurselor subiectului fără a le epuiza, sistemul sau subiectul rămânând sinergic în baza modelului.

Modelarea fractală pe spaţiul informaţional coerent este un instrument inovator destinat managementului crizelor și guvernanței sustenabile conceput de Prof. Dr. Florian Colceag, instrument care are capacitatea de a structura informația la orice nivel. Este o metodă ce aparține transdisciplinarităţii care măreşte capacitatea de înțelegere a proceselor și fenomenelor în cadrul unui univers informațional cum este mintea umană.

Metodologia are în structura sa principiul triangulaţiei, teorii ale ştiinţelor complexităţii, fractali algebrici, categorii semantice, sisteme disipative, automatizări, cibernetică ş.a., ceea ce îi permite să opereze pe sisteme complexe dinamice cum este ființa umană și ceea ce ea creează.

Modelarea fractală coerentă pe spaţiul informaţiilor permite cunoașterea și integrarea modului natural de dezvoltare a sinergiilor ce asigură echilibrele şi sustenabilitatea unui demers şi se poate aplica pe orice domenii de existenţă sau de activitate permiţând înţelegerea interacţiunilor posibile dintre domenii.

Aplicarea pe interacțiunile dintre nevoile subiectului şi ofertele mediului înconjurător al subiectului permite identificarea, analizarea și integrarea gândirii cantitative cu cea calitativă, astfel în spațiul coerent semantic crizele își găsesc rezoluții/soluții eliberatoare de blocaje, înlocuiește condiționări disfuncționale, deschide orizonturi noi de cunoaștere și dezvoltare.

Aspectele metodologiei și procesului pot fi enunțate chiar cu ajutorul cuvintelor savantului Albert Einstein:

"Criza este cea mai binecuvântată situație care poate apare pentru țări și persoane, pentru că ea atrage după sine progrese.

Cine atribuie crizei eșecul își amenință propriul talent și respectă mai mult problemele decât soluțiile.

În perioada crizei se nasc invențiile, descoperirile și marile strategii. Cine depășește criza se depășește pe sine însuși, fără a rămâne "depășit".

Adevărata criză este criza incompetenței.

Problemele importante cu care ne confruntăm azi nu pot fi rezolvate la acelaşi nivel de gândire la care eram atunci când le-am provocat."

Teoria fractalilor algebrici are o largă aplicabilitate în economia relațiilor complexe deoarece pune împreună următoarele instrumente:

face o analiză la nivel de relație funcțională între diferite obiecte ce pot avea grade de complexitate diferite

caracterizează într-un limbaj unic diferitele obiecte, identificându-le amprenta de funcționalitate și structura, pe baza unei metode unice de analizare a componentelor obiectului

analiza se poate face pe mai multe criterii în funcție de gradul de complexitate al obiectului, dar criteriile noi, date de gradele superioare de complexitate, nu anulează criteriile vechi date de gradul mai mic de complexitate a componentelor obiectului

permite corelarea informațiilor într-o viziune unitară.

Relațiile complexe dezvoltate de relaționarea dintre mai multe obiecte fac ca modelările făcute cu ajutorul fractalilor algebrici să fie multi-dimensionale, complexe și dependente de detalii. Aceste modelări pot explica dinamica și complexitatea relațiilor fără a face apel la ecuații cantitative, decât în configurarea mărimii unor fluxuri de informații prin vectori.

Până în prezent modelarea matematică fractală și-a dovedit aplicabilitatea și utilitatea atât la nivel individual cât și de grup (organizații), cât şi la nivel național și internațional prin proiecte de anvergură coordonate de Prof. Dr. Florian Colceag care vin să răspundă crizelor curente cu care ne confruntăm local și global.

Domeniile de guvernanță sustenabilă sunt diverse, de la educație, economie, ecologie, afaceri/business, tehnologie și politică.
Pentru mai multe detalii vizitați https://sustainability-modeling.com

Serviciul de modelare matematică fractală oferit de UNIVERS FRACTAL se realizează în baza unui interviu calitativ cu reprezentantul afacerii sau persoana aflată în criză și se generează un raport care prezintă atât soluția la situația existentă prin relevarea şi adoptarea valorilor, convingerilor și măsurilor necesare atingerii obiectivului, cât şi prin prezentarea modului de operare blocant, toxic, nesustenabil.

Modelarea matematică fractală poate fi realizată pe mai multe iterații (în interiorul și/sau în exteriorul fractolonului inițial), noile structuri generate fiind denumite nivele de fractalizare. Cu cât vor fi modelate mai multe nivele, cu atât se investighează în profunzime problema/criza aflată în discuție și cu atât vor fi rezolvate mai multe aspecte contributoare situației.

Tarif: 240 RON / oră

Durata modelare: minim 1 oră (sesiunile de modelare pot varia ca durată în funcţie de rapiditatea şi capacitatea aplicantului/grupului de aplicanţi de a răspunde la întrebările adresate de facilitator şi de numărul nivelelor de fractalizare abordat)

Condiții de participare:

Aplicantul sau grupul de aplicanţi să işi conştientizeze nevoia aflată în analiză şi să se concentreze să raspundă onest şi coerent la întrebările adresate.
Raportul prezintă modul de operare sustenabil și direcțiile de ieșire din criză, de dezvoltare și de satisfacere a nevoilor modelate, acestea fiind realizabile numai prin adoptarea valorilor, convingerilor și măsurilor relevate.
Raportul de modelare matematică fractală UNIVERS FRACTAL orientează aplicantul, însă nu răspunde de punerea în aplicare, de calitatea și cantitatea desfășurării activităților evidențiate în raport.

Evaluarea
fractală a
potențialelor
inteligențelor
multiple
 Intră pentru detalii 

SERVICII DE EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ A POTENȚIALELOR INTELIGENȚELOR MULTIPLE

UNIVERS FRACTAL vă facilitează evaluarea în mod științific, obiectiv și rapid a trăsăturilor de personalitate și a peste 100 de indicatori cu semnificație psihologică ce pot fi folosiți în înțelegerea și, cu devoțiune, în emanciparea personalității, în ridicarea nivelului de conștiință, în evaluarea progresului de dezvoltare personală, în manifestarea talentelor, a darurilor, în exprimarea de sine plenară, în onorarea unicității fiecăruia dintre noi.

Evaluarea este realizată cu ajutorul unui "Echipament electronic și metodă pentru determinarea rapidă a profilului psihologic"* cu licență prototip de la Psychometric Systems. S.A.

* Mai multe detalii despre tehnologia utilizată se regăsesc în cartea "Sistem psihometric integrat de evaluare complementara", autor Dr. Ing. Dumitru Grigore, inventatorul sistemului MindMi™.

Evaluarea este 100% electronică (computerizată), complet non-invazivă (scanner palme) și foarte rapidă (2-5 minute), oferind maxim de obiectivitate. De asemenea, raportul de evaluare oferă compatibilitatea indicatorilor cu alte sisteme psihologice.

Validitatea rezultatelor este de 0,984 Alfa-Cronbach vădind o fidelitate foarte înaltă, metoda și instrumentul fiind încadrat în clasa de sistem expert conform standardelor APA.

Conceptul ”Inteligențe Fractale” a fost dezvoltat de către Dr. Ing. Dumitru Grigore, Mai multe detalii putându-se afla din cartea "Inteligențele fractale: O abordare originală a inteligenței umane din perspectivă interdisciplinară prin utilizarea unui model fractal implementat ... un brevet de invenție." și din seria de prezentări de la Centrul pentru Studii Complexe. Structura, denumirile, descrierile și metoda de calcul a indicatorilor prezentați mai jos și în rapoartele de evaluare sunt proprietatea intelectuală a Psychometric Systems. S.A.

Părerile celor care au participat la sesiunile de Evaluare și Analiză Fractală a Potențialelor Inteligențelor Multiple

 • Sincer, după ce am realizat mai multe astrograme de-a lungul timpului și alte evaluări diverse, biorezonanță, eneagramă, teste psihologice și altele, în care am aflat că sunt și bun, dar și rău și generos dar și altruist și rațional, dar și irațional și egoist, dar și altruist și materialist, dar și spiritual și flegmatic și sangvinic și coleric și melancolic, și curajos și fricos și înalt, dar și scund, adică realizând că sunt totul (sau nimicul, ceea ce e perfect adevărat), fiind conștient și de efectul Barnum (această tendință a oamenilor de a accepta o vagă descriere de personalitate ca potrivindu-se perfect lor, fără să-și dea seama că această descriere s-ar putea aplica la fel de bine oricui altcuiva), nu am avut mari așteptări de la un aparat unde îți pui palmele pe o consolă specială și îți măsoară nu știu ce și nu știu cum și pam pam, tehnologie Star Trek îți spune totul despre tine. Am fost chiar sceptic, însă deschis să fiu surprins. Și am fost.

  La cât mă cunosc eu pe mine însumi și nu am pretenția că mă cunosc în întregime, dar până la această vârstă mi-am făcut niște idei (căci am tendința către observare și auto-introspecție) cred că este de departe cea mai apropiată și exactă analiză asupra personalității mele, a bagajului cu care am venit, a tendințelor și potențialelor mele). Tind să cred la o prima analiză că se potrivește cel puțin 75-80% ...poate atât am ajuns să mă cunosc.  Nu știu. Analiza completă e destul de stufoasă și nu am apucat să analizez în cele mai mici detalii, însă personal cred că merită făcută, alături de textele clasice de personalitate și cele neclasice de care am vorbit mai sus, pentru a avea o imagine mai clară despre noi înșine.

  Până la urmă eu cred că am venit pe aici în principal să ne cunoaștem pe noi înșine ((în greacă: Gnothi seauton!, în latină: Nosce te ipsum! - vezi inscriptia de la templul din Delphi) și astfel să înțelegem misterele universului (fractal) în care ne găsim. Și cred că merită o astfel de analiză în acest proces.

 • Rezultatul raportului a fost deosebit de interesant pentru mine. În primul rand, am observat o acuratețe foarte bună a rezultatelor afișate, ceea ce mi-a dat încredere în analiza făcută. În al doilea rând, nivelul detaliilor este foarte profund, iar informațiile și explicațiile date de Mădălina sunt perfecte pentru o înțelegere completă a raportului.

  Simt că această evaluare și analiză ne oferă o mai bună înțelegere de sine. Această înțelegere poate fi obținută și printr-o autoevaluare obiectivă sau observând felul în care ne văd alții. Aceste metode pot fi însă influențate de percepția noastră sau a celorlalți. E ca și cum aș avea o piatră și aș vrea să aflu ce greutate are. Pot să o evaluez ridicând-o în palmă, sau pot să rog pe alții să ii evalueze greutatea în același mod. Dar, dacă am un cântar, atunci voi ști cu precizie greutatea pietrei. Similar, acest aparat ne măsoară anumiți parametri și ne dă indicații obiective despre noi.

  După aflarea rezultatelor, simt ca am o direcție mai clară și pot sa lucrez la dezvoltarea mea într-un mod mai eficient. Cel mai important din acest punct de vedere este faptul că, după aflarea rezultatelor, am refăcut măsurătorile lucrând în mod conștient asupra anumitor aspecte, și am văzut cum se schimbă instantaneu parametrii măsurați. Acest fapt îmi oferă încredere că ceea ce fac este bine și va avea rezultate permanente dacă voi continua lucrul. Aș vrea să recomand această evaluare cu stări conștiente tuturor, sau poate va fi chiar inclusă ca un punct suplimentar în raportul standard.

  Recomand aceste servicii tuturor celor interesați de cunoaștere de sine și de evoluție. În final vreau sa-i mulțumesc Mădălinei pentru că este un om bun, care, prin munca pe care o face, ajută alți oameni să devină mai buni!

  • Ovidiu Leonte
  • Inginer Electronică și Telecomunicații
 • Informațiile obținute prin această metodă sunt clare, obiective și extrem de utile. Poți observa cu ușurință punctele forte, punctele unde trebuie lucrat sau dificultățile. Este o cale foarte utilă atât pentru adulți, în vederea eficientizării vieții, cât și pentru copii, pentru a le vedea din timp talentele, calitățile, dar și contextele care reprezintă provocări pentru ei.

  Iar rapoartele de compatibilitate ne ajută pe noi ca părinți, în calitate de parteneri, ne furnizează indicii despre cum să abordăm copiii în funcție de parametrii evidențiați în raport. Ne fac viața mai ușoară și mai eficientă.

  Feedback-ul, sugestiile și interpretarea oferite în cadrul consultației sunt extrem de valoroase, au o abordare interdisciplinară și reflectă pregătirea complexă, profesionalismul și implicarea Mădălinei.

  Suntem încântați că am avut acces la o cale obiectivă de cunoaștere a noastră și a copiilor noștri, complexă, practică și care îți poate oferi și o strategie de viitor.

  • Augustina Dumitrașcu
  • Profesor Universitar Dr.
 • În urma evaluării cel mai mare beneficiu a fost să mă cunosc mai bine, să îmi văd calitățile, defectele, umbrele, potențialul.

  Contemplând la această evaluare, îmi dau seama cât de mult m-a ajutat la cunoașterea mea, din asta rezultând alegeri mai bune în viața de zi cu zi, un calm interior, o acceptare a mea cu mine.

  Informațiile raportului îmi sunt de folos doarece mă ajută să-mi cunosc mai multe laturi, să imi dau seama cât de complecși suntem noi oamenii, că avem un potențial foarte mare pe care nu-l actualizăm, limitându-ne doar la cât credem aparent. Ar trebui să ne dăm seama cât de unici și frumoși suntem fiecare în parte, cu defectele și calitățile lui.

  Direcțiile și informațiile pe care le-am primit de la facilitator au fost foarte ajutătoare, prin explicarea in detaliu a evaluarii, prin răspunsurile pe care le-am primit la orice intrebare.

  Din punctul meu de vedere, este un serviciu complex, diferit de alte teste de pe internet sau teste psihologice. Este un serviciu clar care m-a ajutat să înteleg, chiar și după evaluare, că toate informațiile m-au descris și m-au ajutat să mă cunosc exact așa cum sunt.

  Recomand acest serviciu tuturor persoanelor pasionate de dezvoltare personală, de auto-cunoaștere și de spiritualitate.

  • Andreea-Maria Ștefănescu
  • Pictor, Designer
 • Cu bucurie mărturisesc că experiența de consultanță personală și analiză în urma evaluării a fost peste așteptări, în special datorită talentului și vocației de care Mădălina a dat dovadă. Cu alte cuvinte, pasiunea pentru domeniul descoperirii și îndrumării în dezvoltare și actualizare a făcut sa primesc mai mult decât ar fi fost de așteptat.

  Informațiile din raportul de evaluare sunt atât de adevărate și exacte față de cât ma cunosc și recunosc pe mine încât și acum îmi mai pot exprima uimirea. Însă și mai valoros în experienta avută este modul în care am fost ajutat sa descopăr adevărul despre potențialul meu, precum și identificarea unor direcții reale și concrete prin care pot sa-mi dezvolt și canalizez acest potențial.

  Impresionant este că eu nu a trebuit să fac absolut nimic, niciun test de inteligență, de aptitudini sau de personalitate pentru a primi acest raport de evaluare în care mă regăsesc deplin. Pur și simplu informația a fost preluată biometric și raportul a fost generat. Tehnologia este uimitoare!

  Ce m-ar ajuta în continuare ar fi sa revin pentru o noua evaluare imediat ce sunt încrezător că am făcut pașii necesari. Și recomand oricui, dar în mod special copiilor, acest tip de evaluare pentru că îți arată exact care-ți sunt talentele și potențialele cu care dacă te pui în contact realizezi de fapt o aliniere pe care ființa umană o merită pe deplin.

  • Mihai Apostol
  • Arhitect IT

TIPURI DE EVALUĂRI

Pe dispozitive mobile, deplasați (scroll) orizontal tabelul de mai jos pentru a putea vizualiza toate tipurile de evaluări.
Pentru a programa o sesiune de evaluăre apăsați butonul care conține tariful evaluării și completați formularul cu datele dvs.

RAPORT DE EVALUARE A INTELIGENȚELOR MULTIPLE

RAPORT DE EVALUARE A INTELIGENȚELOR ȘI TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE

RAPORT COMPLET DE EVALUARE ȘI ANALIZĂ FRACTALĂ

RAPORT DE EVALUARE PARAMETRI SPECIALI

240 RON
Durata: 30 minute
Raport 27 pagini

Programare aici
360 RON
Durata: 60 minute
Raport 35 pagini

Programare aici
480 RON
Durata: 90 minute
Raport 47 pagini

Programare aici
240 RON
Durata: 60 minute
Raport 20 pagini

Programare aici
EVALUARE INTELIGENȚE MULTIPLE
Indicatori IQ (Inteligențe cognitive)
Inteligenţa generală, Inteligenţa vizual-spaţială, Inteligenţa practică, Inteligenţa verbală, Inteligenţa matematică, Intuiţia, Claritatea raţionamentelor
Indicatori EQ (Inteligențe emoționale)
Inteligenţa emoţională introspectivă, Inteligenţa emoţională relaţională (empatică), Imaginea de sine-confortul interior, Adaptabilitatea integrativă, Reacţia la stress
Indicatori GQ (Inteligențe gifted)
Atenţia-Alerta, Ambiţia, Abilităţi de adaptare la stress, Creativitate-Originalitate, Curiozitatea şi Interesul, Hărnicia, Judecata, Încrederea în sine, Cât de mult poţi depinde de persoana evaluată, Leadership-ul
Indicatori SPQ (Inteligențe de colaborare-echipă)
Vitalitatea, Perseverența, Autoritatea-ambiția-dinamismul, Stabilitatea emoțională, Independența-autonomia și siguranța, Rezistența la stres, Răbdarea, Afirmarea, Autocontrolul, Optimismul, Curajul, Vigilența, Responsabilitatea, Adaptabilitatea, Abilitatea vizuală, Probitatea, Capacitatea de concentrare, Gradul de empatie, Autoconservarea, Spiritul de echipă, Gradul de fairplay, Capacitatea de a lua decizii, Leadership-ul, Prudența, Atenția, Voința
Raportul Calitativ (Inteligențe personale)
Vigilenţă, Autoritate, Toleranţă relaţională, Obiectivitate, Prudenţă, Atenţie, Autoconservare, Sociabilitate, Abilitate oratorică, Decizie, Atitudine justiţiară, Voinţă, Memorie, Impulsivitate, Emotivitate, Indicele de ego
EVALUARE PATTERN COGNITIV
Diagrame emisfere cerebrale
Pattern-ul de gândire este ansamblul de instrumente specifice gândirii (subiectul gândirii), care se pot manifesta într-o anumită măsură pe douăsprezece căi de cunoaștere. El exprimă gradul de compatibilitate dintre instrumentele specifice gândirii și aspectele de fond ale căii de cunoaștere.
Tipologii de gândire
Ordinea (prioritatea) tipologilor de gândire (ex.: gândire fizic-materială, euristică, divergentă, algoritmică, rațională, analitică, topologică, sintetică, normativă, convergentă, constructivă, empirică) în patternul cognitiv al emisferelor cerebrale.
Integrare emisfere cerebrale
Ordinea (prioritatea) tipologilor de gândire în patternul cognitiv integrat.
Dominanţa cerebrală şi Categoria senzorială, Perceperea și înțelegerea lumii, Procesarea informațiilor, Comunicarea, Stocarea informației, Tipul de creativitate, Stilul de învățare, Stilul de lucru
RAPOARTE DE PERSONALITATE
Raport avansat de personalitate
Vocaţia de bază, Stilul comportamental, Temperamentul de bază, Proporţia generala a temperamentelor, Tendințe, Abilităţi si aptitudini, Vocaţii potenţiale, Vocaţia opusă (umbra), Profil general de activitate, Profil general alternativ, Compatibilitate profesie, Compatibilitate alternativă.
Tipologia de personalitate
Corelare cu temperamentul, caracteristici ale tipologiei de personalitate.
Proporția temperamentală, vocațiile potențiale, vocația umbră, abilități, aptitudini, profil profesional, profil de activitate
Raportul Eysenck
Indicatorii tip Eysenck pentru Extraversie/Introversie şi Nevrotism/Stabilitate emoțională.
Relația dintre proporția temperamentală și impulsivitate-emotivitate
Indicele de EGO
Exprimă interesul persoanei pentru aspectul propriu și în general pentru imaginea sa în familie și societate.
Bilanț calități / vulnerabilități
Relevarea disponibilității potențiale a persoanei evaluate de a-și utiliza propriile resurse într-un mod calitativ-valoric sau, dimpotrivă, într-un mod vulnerabil, persoana fiind cea care alege, prin liberul său arbitru, propria manieră comportamentală.
EVALUARE PARAMETRI ENERGETICI
Deschiderea centrilor energetici
Prezintă structura de bază a sistemului psihofiziologic uman și furnizează o imagine de ansamblu a distribuției energiei pe cei 7 centri utilizați în practica medicinei tradiționale, corelați cu harta punctelor reflexogene ale palmei.
Bilanțul energiei
Potențialele proceselor fiziologice, psihice și integrative. Preformarea integrativă furnizează date despre mecanismele psihice care au loc pe palierul fizic, emoțional și mental.
Frecvența cerebrală
Verificarea sincronizării undelor cerebrale, armonia emisferelor determinând creșterea productivității, a performanței, a eficienței, a sentimentului general de competență, a încrederii în sine și a integrității.
EVALUARE INDICATORI SPECIALI
Indicator de transcendență (Starea spirituală)
Măsura fizică, obiectivă a efectului pe care îl induce asupra ființei umane starea spirituală dobândită prin asumarea unei axiologii morale, efect manifest în plan psihofiziologic
Indicator de caracter (Valoare socială)
Caracterul se referă la elementele de conținut ale personalității, pe baza cărora omul este privit din punct de vedere al valorii sociale. Caracterul reprezintă nucleul personalității, întrucât exprimă partea sa profund individuală, dar și valoarea morală personală, el rezultând din integrarea experienței de viață a omului în anumite modalități de orientare și conduită statornică.
Indicator de oboseală (Potențialul de manifestare și actualizare)
Oboseala temporară sau cronică reduce capacitatea sistemul psihofiziologic de a accesa potențiale disponibile și de a le actualiza în manifestare.
Culoare Aură Energetică
Aura este un câmp energetic care radiază din și în jurul tuturor ființelor vii. Câmpul energetic uman este alcătuit din trei elemente: centrii energetici (cunoscuți sub denumirea sanscrită de chakre), aura și meridianele. Aura poate dezvălui adevărata identitate, personalitate, modalitatea de interacțiune cu ceilalți si modul de raportare la propria persoană. Impactul acțiunilor, gândurile și emoțiile sunt toate prezente în aură.
240 RON
Durata: 30 minute
Raport 27 pagini

Programare aici
360 RON
Durata: 60 minute
Raport 35 pagini

Programare aici
480 RON
Durata: 90 minute
Raport 47 pagini

Programare aici
240 RON
Durata: 60 minute
Raport 20 pagini

Programare aici
În urma evaluării complete primiți un raport care conţine peste 100 de indicatori împreună cu explicaţii şi semnificaţii aferente valorilor acestora. Structura, denumirile, descrierile și metoda de calcul a indicatorilor prezentați mai jos și în rapoartele de evaluare sunt proprietatea intelectuală a Psychometric Systems.

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A SESIUNILOR DE EVALUARE

Locație evaluare: Locația implicită de desfășurare a evaluărilor individuale este București, iar ziua, ora și adresa vor fi stabilite în urma solicitării unei programări. Pentru societăți comerciale sau grupuri organizate de minim 8 persoane ne putem deplasa la o locație stabilită de comun acord în urma solicitării de evaluare a grupului.
Vârsta minimă: Vârsta minimă a persoanei evaluate este 7 ani. Copiii și adolescenții cu vârste mai mici de 18 ani pot fi evaluați doar însoțiți de unul dintre părinți sau de tutorele legal și doar cu acordul acestuia.
Rezultate optime: Pentru rezultate optime se recomandă ca persoana ce urmează a fi evaluată să fie odihnita și hidratată înainte de efectuarea scanării. În cadrul sesiunii de evaluare este permisă în sală prezența unei singure persoane însoțitoare.

BONUSURI ȘI REDUCERI LA EVALUĂRI MULTIPLE SAU DE GRUP

Pentru programarea, acordarea de reduceri și organizarea evaluărilor de grup sau a unor pachete de evaluări multiple (efectuate și de aceași persoană, la intervale de timp stabilite de comun acord), vă rugăm să ne contactați
Nr. Evaluari/Persoane (Tip grup)
Bonusuri la rapoartele de evaluare
Reduceri Suplimentare
2 (relație cuplu) Raport de compatibilitate matrimonială (partener-parteneră) 5%
2 (relație profesională) Raport de compatibilitate profesională
3 - 5 Raport de compatibilitate de grup (echipă)
Rapoarte de compatibilitate profesională (câte 2 persoane)
Rapoarte de compatibilitate matrimonială (câte 2 persoane, unde este cazul)
7%
6 - 10 10%
11+ contactați-ne
Cercetare și proiectare trasee educaționale pentru copii, adolescenți și adulți
 Intră pentru detalii 

CERCETARE ȘI PROIECTARE TRASEE EDUCAȚIONALE

Proiectarea unui traseu educațional se realizează în funcție de categoria senzorială a persoanei (gustativ olfactiv, tactil, verbal, auditiv, kinestezic, vizual), de dominanța cerebrală (emisfera stângă - dreaptă), de căile de cunoaștere accesibile și de alegerea făcută de aplicant sau tutorele acestuia în privința obiectivelor, tendințelor și asincroniilor descoperite în urma evaluării inteligențelor multiple.

Proiectarea traseului educaţional este individualizată și conține grupe de activități pe care aplicantul le va aborda cu ușurință, care stimulează arii cognitive deja dezvoltate accentuând asincroniile sau proiectarea traseului va conține grupe de activități care cel puțin la început vor fi mai dificil de adoptat însă în timp acestea ii vor stimula ariile mai puțin utilizate in scopul echilibrării și dezvoltării inteligenţei integrate cea care aduce sustenabilitatea dar și pacea interioara, asincroniile fiind generatoare de conflicte interne, determinând regres și decompensare.

Tarif: 440 RON
Durata proiectare: 1-2 zile

CONDIȚII PROIECTARE TRASEU EDUCAȚIONAL:

Proiectarea unui traseu educational se face doar în urma evaluării complete cu Echipamentul electronic și metodă pentru determinarea rapidă a profilului psihologic.
Activitățile cuprinse în traseul educaţional se realizează la alegerea aplicantului sau tutorelui aplicantului, cu sau fără instructori.
Univers Fractal doar orientează aplicantul, nu răspunde de punerea în aplicare, de calitatea și cantitatea desfășurării activităților evidențiate în traseu.

Despre UNIVERS FRACTAL

"Cel mai important lucru pe care l-am făcut este să combin ceva esoteric cu o problemă practică care afectează mulți oameni" - Benoit Mandelbrot

Indiferent unde te uiți în jur, în natură și realitatea noastră creată de oameni veți întâlni peste tot modele de fractali. Nu credeți că este timpul să ne gândim la posibilitatea că fractalii sunt un element fundamental al cosmosului nostru şi că înţelegându-i şi utilizându-i să trăim o viaţă mai bună, să clădim o lume mai bună?
Fiecare dintre noi suntem întreg şi parte, fiecare parte contribuind intrinsec întregului. Individual, misiunea fiecăruia dintre noi este să ne desăvârşim spiritual incluzând şi iubind cât mai mult, mai plenar, mai profund, colectiv meseria umanitatii este spiritualizarea planetei.

Logo UNIVERS FRACTAL

La UNIVERS FRACTAL înţelegem, onorăm şi integrăm principiile fractalilor prin aplicaţii practice, concrete, adecvate situației curente de viaţă, iar emanaţia reverberează pe multiple nivele şi multiple aspecte. Ştiinta şi Spiritualitatea se contopesc.

Cei care ne vizitează, experimentează, ştiu la ce ne referim. Beatitudinea cunoaşterii se metamorfozează în iubire.

Ce poate fi mai minunat de atât?!

Madalina-Stefania (Andrei) APOSTOL

Facilitator: Mădălina-Ștefania APOSTOL

Inginer diplomat în Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor, licențiat în Teoria Fractalilor - Universitatea Politehnica Bucureşti; Cercetător și Specialist în Algebră Fractală şi Modelare Matematică a Sustenabilității - Dr. Prof. Florian Colceag; Formator în Psihopedagogie - certificat de Institutul Român de Studii si Cercetări Avansate Gifted Education (IRSCA); Consilier Dezvoltare Personală - certificat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS)

Contact

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite cererea dvs. de soluții sau pentru a ne solicita informații suplimentare. Suntem pregătiți să vă răspundem întrebărilor referitoare la serviciile oferite de noi și la domeniul nostru de activitate. Vă mulțumim!

Prin completarea acestui formular imi exprim acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor personale furnizate

Click aici pentru a citi Declarația de confidențialitate UNIVERS FRACTAL

Click aici pentru a ne contacta telefonic (+4-0736.396.334) pentru programări